w

Jarosław Dominiak Człowiekiem Corporate Governance 2023

Podczas XIII Konferencji Rada Nadzorcza, na parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, został ogłoszony laureat tytułu Człowiek Corporate Governance w Polsce. Najważniejsze wyróżnienie w branży otrzymał Jarosław Dominiak, Prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Tytuł Człowieka Corporate Governance został przyznany po raz dziewiąty przez honorową Kapitułę, tworzoną przez uczestników rynku kapitałowego, promotorów i praktyków dobrych praktyk oraz dotychczasowych laureatów. Ideą projektu Człowiek Corporate Governance jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce.

– Cieszę się, że i w tym roku Kapituła Wyróżnienia podjęła jednomyślną decyzję, kogo wyróżnić tytułem Człowiek Corporate Governance 2023. Prezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Jarosława Dominiaka osobiście znam 20 lat, i w tym okresie, mimo wielu trudności jakie polski rynek kapitałowy przechodził i jak wielu kłód było i jest rzucanych pod nogi inwestorom i spółkom, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych niestrudzenie dba o pozycję inwestora indywidualnego również z perspektywy ładu korporacyjnego. Także w swoim imieniu bardzo gratuluję wyróżnionemu, licząc na to iż będzie on członkiem kapituły wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2024 – powiedział Piotr Rybicki – biegły rewident, praktyk w radach nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”

Wiesław Rozłucki, współtwórca współczesnego rynku kapitałowego w Polsce, pierwszy i wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uzasadniając przyznany w tym roku tytuł Człowiek Corporate Governance 2023 podzielił się osobistą refleksją „poznałem Jarka Dominiaka, gdy był na początku organizowania Stowarzyszenia  Inwestorów Indywidualnych. Po wielu latach nadal kieruje tą organizacją, dla której dobre praktyki korporacyjne spółek giełdowych są podstawowym celem jej działalności. Jego osobiste zaangażowanie w ochronę praw mniejszościowych akcjonariuszy w pełni zasługuje na doroczną nagrodę Człowiek Corporate Governance”.

W opinii Raimondo Egginka, Członka Kapituły – tegoroczny laureat – Jarosław Dominiak – od ponad 20 lat aktywnie broni praw inwestorów indywidualnych, m.in. w ich relacjach ze spółkami giełdowymi. Interwencje podejmowane przez Jarosława Dominiaka oraz zespół Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wielokrotnie dotyczyły wadliwego ładu korporacyjnego tych spółek. W relacjach z dużymi spółkami giełdowymi, inwestorzy indywidualni zwykle są stroną słabszą, dla której prawidłowy ład korporacyjny nabiera szczególnego znaczenia. Niektóre interwencje doprowadziły do wydania przełomowych wyroków sądowych, dotyczących m.in. prawa akcjonariuszy do dywidendy.

Jarosław Dominiak przyjmując tytuł Człowieka Corporate Governance stwierdził, że decyzję kapituły o przyznaniu wyróżnienia Człowiek Corporate Governance traktuję jako docenienie nie tyle osoby, organizacji ale całego środowiska polskich inwestorów giełdowych. To właśnie ta grupa uczestników rynku kapitałowego jest szczególnym beneficjentem dobrze funkcjonującego ładu korporacyjnego. A swoistym papierkiem lakmusowym dojrzałości rynku, jego jakości i atrakcyjności jest faktyczne stosowanie się spółek publicznych i ich organów do zapisów poszczególnych zasad dobrych praktyk i działanie w tym duchu. Od samego początku prac nad corporate governance w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, którym mam przyjemność kierować mieliśmy przekonanie jak ważne będzie to dla rynku. Pierwotnie mógłbym powiedzieć, że była to intuicja ale z każdym kolejnym rokiem gdzie zderzaliśmy to z konkretnymi sytuacjami rynkowymi znajdowaliśmy potwierdzenie na wpływ wysokiej jakości ładu korporacyjnego na zainteresowanie rynkiem giełdowym. Z biegiem lat rosła też świadomość i znaczenie corporate governance dla inwestorów. Początkowo postrzegany jako moda, domena dużych inwestorów instytucjonalnych ład korporacyjny stał się jednym z kryteriów decyzji inwestycyjnych. Jego niski poziom w niektórych podmiotach dyskwalifikował daną spółkę już nie tylko w oczach profesjonalnych inwestorów.

Piotr Rybicki – inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” podsumowując tegoroczne spotkanie stwierdził, że „z pewnym sentymentem spoglądam na te kilkanaście lat i trud włożony w organizację wszystkich edycji konferencji. Konferencji, która w swoim założeniu ma na celu promowanie profesjonalnego ładu korporacyjnego oraz promowanie profesjonalnych rad nadzorczych. Taki cel jej organizacji był od samego początku i również temu przyświecały prace nad programem i ostatecznym kształtem tegorocznej konferencji. Mamy jednak do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem. Z jednej strony wszyscy dookoła mówią o ESG w którym ważną rolę odgrywa przecież G – Corporate Governance. Ale patrząc na ogólną zapaść ładu korporacyjnego w Polsce można dojść do wniosku że rady nadzorcze nikomu nie są potrzebne. Często służą tylko i wyłącznie dodatkowemu wynagradzaniu, nie z tytułu sprawowania funkcji i pracy w radzie nadzorczej, ale „za zasługi”. Chciałbym, aby ład korporacyjny, w swej pierwotnej postaci, przetrwał i liczę na to że to właśnie dzięki ESG tak się stanie. G – Governance nie stanie się tylko dodatkiem do ES, ale rzeczywiście na ESG będziemy patrzyli w pierwszej kolejności z perspektywy corporate governance czyli ładu korporacyjnego, czyli wzajemnych relacji pomiędzy organami spółek, ich pozycji i zadań, a także kompetencji, jak również z perspektywy procedur i etyki funkcjonowania organizacji. I mam nadzieje, że nie będzie to nikomu niepotrzebny dodatek! Być może dość gorzko podchodzę do otaczającej nas rzeczywistości, ale jeżeli nie będziemy – jako praktycy – mówili o problemach dotykających członków rad nadzorczych i samych rad nadzorczych głośno, to nikt tego za nas nie zrobi. I za chwilę nie będzie chętnych by w tych radach nadzorczych zasiadać, a już na pewno by nie brać na siebie ryzyka.

*****

Jarosław Dominiak, jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie – Uniwersytet Navarra. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu). Inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 2000 roku stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka – Innovators for the Public. Specjalizuje się w tematyce relacji inwestorskich i komunikacji finansowej. Od 2000 r. przedstawiciel krajowych organizacji inwestorskich w World Federation of Innvestors Corp. W latach 2011-2016 członek stałej grupy doradczej (Securities and Markets Stakeholder Group) przy europejskim regulatorze – ESMA (European Securities and Markets Authority) w Paryżu. Członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie, Rada Akcjonariatu Obywatelskiego przy Ministrze Skarbu Państwa), członek zespołu opracowującego Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego w ramach Forum Corporate Governance, członek jury konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej. Wieloletni sędzia Sądu Giełdowego przy GPW. W latach 2009-2011 członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, w latach 2013-2015 roku członek zarządu organizacji EuroFinuse w Brukseli opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie. Prelegent podczas licznych szkoleń i konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor kilkuset komentarzy i artykułów w mediach finansowych. Członek Rady Giełdy w latach 2016-2017, członek rad nadzorczych spółek publicznych. Zainteresowania: miłośnik i czynnie uprawiający kolarstwo szosowe i narciarstwo biegowe.

*****

W skład Kapituły wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2023 (w kolejności alfabetycznej) wchodzą: Zbigniew Błaszczyk, Raimondo Eggink, Agnieszka Gontarek, Monika Marcinkowska, Ilona Pieczyńska-Czerny, Wiesław Rozłucki, Piotr Rybicki oraz Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

*****

Trzynasta edycja spotkania liderów ładu korporacyjnego odbyła się z inicjatywy Piotra Rybickiego na parkiecie sali notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, sercu polskiego rynku kapitałowego. Konferencja Rada Nadzorcza, jest największym wydarzeniem związanym z tematyką corporate governance w Polsce. Głównymi wątkami poruszanymi w trakcie spotkania były m.in.: praktyczne aspekty sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych, w tym m.in.: ESG z perspektywy rad nadzorczych i biegłego rewidenta, czy adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, systemów zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

*****

Partnerzy XIII Konferencja Rada Nadzorcza: Fundacja GPW, ACCA, Chapter Zero Poland, Kancelaria Filipiak Babicz Legal, Moore Polska, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, oraz Agencja Komunikacji Medialnej multiAN PR.

Napisane przez multiAN

Audi RS Q e-tron w trasie przez trzy miasta: kierowcy Audi inspirują Madryt, Paryż i Sztokholm

Fundacja Rodzinna dobrym sposobem na platformę inwestycyjną