w

Grupa NSG wyróżniona w konkursie „Mistrz Biznesu”

Naczelną ideą konkursu „Mistrz Biznesu” jest nagradzanie i propagowanie nowatorskich, a zarazem etycznych standardów w polskiej gospodarce. Nagrody i wyróżnienia przyznaje kapituła, w skład której wchodzą osobistości świata polskiej gospodarki, administracji, polityki, mediów i prawa. Pomysłodawcą konkursu jest magazyn „Businessman.pl”.

Otrzymane wyróżnienie jest dla nas niezwykle ważne – mówi Krzysztof Granicki, prezes Pilkington Polska i Pilkington IGP. – Jako jeden z największych producentów szkła na świecie, Grupa NSG podejmuje stałe działania na rzecz udoskonalania procesu produkcji i technologii, uwzględniając przy tym ochronę środowiska naturalnego oraz kwestie społeczne. Priorytetem naszej polityki zrównoważonego rozwoju jest odpowiedzialne wykorzystanie surowców oraz przestrzeganie przepisów środowiskowych. Niezwykle istotne są dla nas również długoterminowe relacje z naszymi pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi, udziałowcami, a także szerszą społecznością. Fakt, że nasze starania zostały dostrzeżone i docenione przez ekspertów zasiadających w kapitule konkursu „Mistrz Biznesu” jest dla nas powodem do dumy. Wyróżnienie dedykuję wszystkim osobom, w tym zwłaszcza pracownikom, bez których zaangażowania w ratowanie huty w Sandomierzu podczas ubiegłorocznej powodzi nasz sukces nie byłby możliwy.

Tytuł „Mistrz Biznesu” przyznawany jest w 10 kategoriach. Członkowie kapituły biorą pod uwagę wyniki ekonomiczne, śmiałość gospodarczej wizji, biegłość w zarządzaniu, radzenie sobie z przeciwnościami, podbój nowych rynków, talent w doborze kadr, a także działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Gala wręczenia tytułów i wyróżnień „Mistrz Biznesu” odbyła się 23 maja br. w Warszawie. 

Avatar photo

Napisane przez Effective PR

Trwałe i eleganckie wewnętrzne drzwi wejściowe Bord w sklepach RuckZuck

Łamanie stereotypów – Romowie