w , ,

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 platformą do dyskusji o samorządach

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 (European Economic Congress – EEC) otworzy Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej – Komitetu Organizacyjnego EEC 2011. Wystąpienia inauguracyjne zapowiedzieli również Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP, Petr Nečas, Premier Republiki Czeskiej, Viktor Orbán, Premier Węgier, Iveta Radičová, Premier Republiki Słowackiej oraz Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości.

Sesje poświęcone działaności samorządów obejmą takie tematy jak: finanse – fundusze UE, rozwój regionalny, finanse samorządów, własność w samorządach, system gospodarki odpadami, instytucje finansowe partnerem dużych miast w konkurencyjnej Europie, ciepłownictwo, transport publiczny
i otwartość komunikacyjna jako warunek konieczny dla rozwoju gospodarczego i jakości życia mieszkańców miast, wpływ branży wodno-kanalizacyjnej na kształtowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu i kraju, inwestycje branży wodno-kanalizacyjnej, partnerstwo publiczno- prywatne, ustawa metropolitalna, Smart Cities i system ochrony zdrowia.

Jedną z imprez towarzyszących EEC będzie „V Międzynarodowa Konferencja Miasto 2011 – zarządzanie przestrzenią miasta“, podczas której m.in. Peter Bishop, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Środowiska London Development Agency; Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Władysław Piskorz, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej dyskutować będą o nowych warunkach planowania miejskiego w Europie, demografii i sposobach na planowanie i zarządzanie zmianą w przestrzeni publicznej polskich miast.

Jesteśmy świadomi, iż plany władzy centralnej dotyczące ograniczenia tempa przyrostu zadłużenia samorządów mogą mieć istotny wpływ na poziom i terminowość realizacji inwestycji, najczęściej dla nich kluczowych. A przecież to właśnie samorządy w znacznym stopniu decydują o kondycji europejskiej gospodarki, dlatego też podczas Kongresu tak istotna będzie debata przedstawicieli rządu i miast na ten temat – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA organizującej Kongres.

W konkurencyjnej Europie partnerami dużych miast są instytucje finansowe. Jak wygląda taka współpraca opowiedzą podczas EEC 2011 m.in. skarbnicy miast: Susanne Reichenbach– Head of Tresury z Berlina i Pilar Solans, Dyrektor Finansowy z Barcelony.

W gronie uczestników dyskusji poświęconych kondycji polskich samorządów znajdą się m.in.: Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska;Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego;Tadeusz Ferenc, Prezydent Rzeszowa; Zygmunt Frankiewicz, Prezydent Gliwic; Piotr Gepert, Prezes Zarządu, Veolia Woda; Piotr Górnik, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji, Fortum Power and Heat Polska; Ryszard Grobelny, Prezydent Poznania; Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskiem; Mieczysław Kieca, Prezydent Wodzisławia Śląskiego; Małgorzata Kołakowska, Prezes Zarządu, ING Bank Śląski SA; Stanisław Kracik, Wojewoda Małopolski; Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego; Krzysztof Matyaszczyk, Prezydent Częstochowy; Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich; Ryszard Słowiński, Wiceprezes, Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Piotr Uszok, Prezydent Katowic; Adam Zdziebło, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ryszard Zembaczyński, Prezydent Opola.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W 100 sesjach tematycznych, debatach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział około 4500 gości z Polski i z zagranicy.

***

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl. Współorganizatorami EEC są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 –www.eec2011.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eec2011.eu/

###

Akredytację dziennikarską można uzyskać tylko do 9 maja br. poprzez rejestrację na stroniehttp://www.eec2011.eu/akredytacja/

Akt erekcyjny wmurowany

Energetyka na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 w Katowicach