w

Energetyka na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 (European Economic Congress – EEC) otworzy Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej – Komitetu Organizacyjnego EEC 2011. Wystąpienia inauguracyjne zapowiedzieli również Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP, Petr Nečas, Premier Republiki Czeskiej, Viktor Orbán, Premier Węgier, Iveta Radičová, Premier Republiki Słowackiej oraz Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości.

Spośród 100 sesji tematycznych Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011, ponad 10 poświęconych zostanie europejskiej polityce energetycznej. Uczestnicy będą mówić m.in.: o wyzwaniach i szansach polskiej oraz europejskiej branży energetycznej. Spotkania przybliżą kwestie dotyczące zarówno funkcjonowania i regulacji rynku energetycznego w Polsce i Europie, bezpieczeństwa energetycznego Unii, jak i odnawialnych źródeł energii. Nie zabraknie także sesji poświęconych pakietowi klimatyczno – energetycznemu, energetyce atomowej i gazowej.

– W obliczu drożejących i coraz trudniej dostępnych surowców musimy wypracować w Europie konkurencyjny i zrównoważony model polityki energetycznej. Widząc jak silna jest potrzeba konstruktywnej dyskusji na temat europejskiego rynku energii, zdecydowaliśmy o tak dużej ilości paneli poświęconych temu zagadnieniu – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP SA organizującej Kongres. – O problemach i wyzwaniach sektora energetycznego Polski oraz Unii Europejskiej będą debatować przedstawiciele największych przedsiębiorstw z branży. Wierzymy, iż z przeprowadzonych między 16 a 18 maja rozmów wynikną konkretne wnioski, a wiele inicjatyw zostanie zrealizowanych.

W dyskusjach dedykowanych energetyce udział wezmą m.in.: Bernard Błaszczyk, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Mikołaj Budzanowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa; Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska; Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki RP; Krystian Takac, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Słowacji i Günter Verheugen, Komisarz UE Komisarz ds. Przedsiębiorstw
i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds. Rozszerzenia w latach 1999-2004.

Ponadto w kongresowych obradach zabiorą głos prezesi zarządów największych przedsiębiorstw z sektora energetyki, takich jak m.in.: Philippe Castanet, Prezes EDF Polska; Grzegorz Górski, Prezes Zarządu, GDF SUEZ Energia Polska; Marco Graziano, Senior Vice President, Business, Development, International&Marketing, AREVA; Petr Ivanek, Prezes Zarządu, CEZ Polska; Dariusz Lubera, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Tauron Polska Energia SA; Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupa Lotos SA; Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii; Maciej Owczarek, Prezes Zarządu ENEA SA; Graeme Sweeney, Przewodniczący Rady Doradczej Europejskiej Platformy Zeroemisyjnej (ETP-ZEP), Wiceprezes Wykonawczy ds. CO2, Shell International Petroleum Company Ltd; Filip Thon, Prezes, RWE Polska, Członek Zarządu, RWE East i Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W 100 sesjach tematycznych, debatach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział około 4500 gości z Polski i z zagranicy.

***

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl. Współorganizatorami EEC są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 –www.eec2011.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eec2011.eu/

###

Akredytację dziennikarską można uzyskać tylko do 9 maja br. poprzez rejestrację na stroniehttp://www.eec2011.eu/akredytacja/

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 platformą do dyskusji o samorządach

A jak dorosnę będę…czytać! Kreatywne rodzinne spędzanie czasu