w

Dobre wyniki finansowe KP mimo obniżania cen przez konkurencję

NAJWAŻNIEJSZE DANE

  • Sprzedaż krajowa KP: 14,1 mln hl (ok. 0,5 mln hl poniżej F10)*
  • Rynek piwa w Polsce: 34,4 mln hl (wzrost o 0,5% w stosunku do ub.r.)*
  • KP zdecydowanym liderem branży: udział w rynku 41%*, przychody 4,65 mld zł (spadek o 4%)
  • Konkurencja skupia się na udzielaniu rabatów i obniżaniu cen największych marek
  • Zwrot konsumentów ku markom ekonomicznym oraz sklepom dyskontowym
  • KP opiera swą czołową pozycję na portfelu marek oraz zarządzaniu kategorią w detalu, chroniąc wartość branży piwnej

*) obliczenia KP w oparciu o dane GUS za 11 miesięcy oraz dane własne; F10 – rok finansowy zakończony w dniu 31 marca 2010 r.

Wyniki sprzedaży oraz kontekst rynkowy
W roku finansowym F11 (12 miesięcy od kwietnia 2010 r. do marca 2011 r.) sprzedaż Kompanii Piwowarskiej zmniejszyła się o 3,9%; w tym czasie rynek piwa zaczął powoli odżywać po dwóch latach spadków sprzedaży. Szczególnie dotkliwie branża odczuła pierwszą połowę roku na skutek niekorzystnych warunków pogodowych, powodzi oraz żałoby narodowej.

Z wynikiem sprzedaży 14,1 mln hl Kompania Piwowarska pozostaje liderem polskiego rynku piwa; udział KP w tym rynku wyniósł 41%, czyli o 2 punkty procentowe mniej, niż w roku ubiegłym.

Wielkość całego polskiego rynku piwa szacuje się na 34,4 mln hl, co oznacza, że w ciągu minionych dwunastu miesięcy branża wypracowała umiarkowany wzrost rzędu 0,5%. Rynek odczuł zmianę w strukturze wydatków konsumenckich: chętniej nabywano artykuły AGD, co osłabiło wzrost zakupów żywności i napojów. Nasi konkurenci koncentrowali się na obniżkach cen oraz rabatach cenowych, w wyniku czego konsumenci nabywali tańsze produkty i stymulowali wzrost segmentu piw ekonomicznych (tańszych).

W dystrybucji naszych produktów największy wzrost sprzedaży odnotowały dyskonty, choć znacznie więcej piwa, niż w poprzednim roku, sprzedawały także super- i hipermarkety. To dowód rozwijającego się trendu – rosnącej popularności nowoczesnych sklepów wielkoformatowych.


Wyniki finansowe
Pomimo tendencji do kupowania tańszych produktów oraz obniżania cen przez konkurencję przychody Kompanii Piwowarskiej na hektolitr w dużej mierze pokrywały się z ubiegłorocznymi; było to możliwe dzięki sile poszczególnych marek oraz zarządzaniu ich portfelem. Pomimo silnej presji wolumenowej w handlu, Kompania Piwowarska osiągnęła w roku F11 dobre wyniki finansowe i pozostaje jednym z czołowych podatników w kraju – w omawianym roku KP odprowadziła do budżetu państwa ponad 1,42 mld zł.

  F11 F10 Zmiana
Przychody 4 645 020 4 831 333 -4,0%
Zysk netto 860 574 642 512 25,3%
Akcyza 1 301 900 1 359 344 -4,4%
Podatki łącznie 1 422 583 1 574 198 -10,7%

Dane KP (tys. zł)

 Komentarz Prezesa Zarządu:

Gary Haigh, Prezes Zarządu Kompanii Piwowarskiej powiedział: „Dla KP był to rok pełen wyzwań – w obliczu trudnej dynamiki rynku, obniżania cen przez konkurencję i udzielania rabatów, przez co część konsumentów zaczęła preferować tańsze produkty. W minionym roku byliśmy świadkiem rozwoju dyskontów oraz nowoczesnych sklepów dużego formatu; to tylko umocniło obserwowaną ostatnio tendencję do obniżania cen. Pomimo tak trudnych warunków na rynku, udało nam się znacznie zwiększyć zyski firmy dzięki efektywnemu zarządzaniu przychodami i kosztami.

W przyszłość patrzę z optymizmem. Wzmacniamy pozycję lidera branży, wypracowaliśmy ulepszoną strategię działań komercyjnych oraz świetne plany aktywacji marek. Z pełną determinacją i pasją będziemy budować wartość branży piwnej, wykorzystując portfel naszych produktów oraz umiejętności zarządzania sprzedażą w handlu detalicznym. Z niecierpliwością oczekujemy nadejścia lata – dla konsumentów i klientów przygotowaliśmy wspaniałą ofertę”.


Marki
Ze względu na polaryzację rynku zmniejszeniu uległa sprzedaż marek KP segmentu mainstream oraz premium – piwa Tyskie (numer 1 na rynku) oraz LECH. Jednocześnie marka Żubr utrzymała pozycję rynkową pomimo ceny wyższej od porównywalnych marek konkurencyjnych. Żubr osiągnął szczególnie dobre wyniki w czwartym kwartale dzięki mocnemu wsparciu promocyjnemu. Kompania Piwowarska wypracowała bardzo dobre wyniki zarówno w segmencie piw tańszych jak i droższych; byliśmy świadkami znacznego wzrostu marki Wojak z segmentu piw tzw. ekonomicznych, której sprzedaż w omawianym roku podwoiła się. Podobnie dobre rezultaty osiągnęła marka super premium – Grolsch.


Wyniki SABMiller w roku finansowym F11
W dniu dzisiejszym swoje wyniki za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 marca 2011 komunikuje również firma-matka KP – SABMiller plc, jeden z największych producentów piwa na świecie, prowadzący działalność produkcyjną i dystrybucyjną na sześciu kontynentach. W roku F11 grupa SABMiller osiągnęła znakomite wyniki finansowe. W obrębie grupy panowały zróżnicowane warunki handlowe, przy czym na rynkach rozwijających się widoczne były oznaki ożywienia, podczas gdy ograniczenia popytu wpłynęły negatywnie na wyniki sprzedaży w Europie i USA. Wielkość sprzedaży wszystkich napojów grupy osiągnęła poziom 270 mln hl, co stanowi wynik o 3% lepszy od ubiegłorocznego (wzrost organiczny), gdzie wielkość sprzedaży piwa typu lager wzrosła o 2%, napojów bezalkoholowych o 3%, a pozostałych napojów alkoholowych o 22%. Wzrostowi sprzedaży towarzyszył na wielu rynkach również wzrost udziałów.
Przychody grupy wzrosły o 7% (wzrost organiczny 5% przy stałym kursie walutowym). Osiągnięcie tego wzrostu możliwe było dzięki zwiększonemu poziomowi sprzedaży, selektywnym podwyżkom cen w ciągu dwóch ostatnich lat, oraz właściwej strukturze portfela marek, odzwierciedlającej ich wyjątkową siłę.
Wskaźnik zysku EBITA wzrósł o 15% (wzrost organiczny o 12% przy stałym kursie walutowym), do czego przyczyniły się wszystkie regionalne oddziały grupy oraz silna pozycja lokalnych walut w stosunku do dolara amerykańskiego. W ciągu roku kontynuowano inwestycje zmierzające do zapewnienia wsparcia i rozwoju naszych marek, podczas gdy warunki handlowe uległy stopniowej poprawie na wielu kluczowych rynkach. Realne koszty stałe pozostały na ubiegłorocznym poziomie, przy czym zwiększone koszty sprzedaży oraz rozwoju firmy w Afryce zostały zrównoważone przez wyższą wydajność kosztową.


Wyniki SABMiller Europa
W Europie wskaźnik zysku EBITA wzrósł o 2% (4% przy stałym kursie walutowym), pomimo spadku poziomu rocznej sprzedaży piwa typu lager o 3% w trudnych warunkach gospodarczych i rynkowych, wynikających między innymi z obniżania cen przez konkurencję. Szczególne wyzwanie stanowiła pierwsza połowa roku w wyniku znacznych podwyżek podatku akcyzowego w Rosji i Czechach oraz długotrwałych powodzi i okresu żałoby w Polsce. Druga połowa roku przyniosła w sprzedaży trend wzrostowy na większości rynków, choć był to wzrost z dość niskiego poziomu osiągniętego rok wcześniej. Podczas gdy negatywny wpływ na zyskowność grupy w Europie wywarł spadek wielkości sprzedaży oraz zwrot konsumentów w kierunku tańszych marek, efekt ten zrównoważony został przez niższe koszty surowców oraz zwiększoną dyscyplinę kosztową, które przyczyniły się do wzrostu wskaźnika EBITA.

***

Kompania Piwowarska – Lider branży piwowarskiej w Polsce
Kompania Piwowarska jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim w Polsce. Kilkusetletnie doświadczenia w warzeniu piwa, nowoczesne technologie i rygorystyczne przestrzeganie zasad produkcji na światowym poziomie gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. Do portfela marek KP należą najpopularniejsze polskie piwa – m.in. Tyskie, Żubr, Lech, Dębowe Mocne, Redd's, a także międzynarodowe marki premium: Pilsner Urquell, Grolsch oraz Peroni Nastro Azzurro. Kompania Piwowarska (utworzona w 1999 roku) posiada trzy browary (w Tychach, Poznaniu i Białymstoku) oraz oddziały handlowe na terenie całego kraju. Kompania Piwowarska prowadzi także działalność społeczną nastawioną na walkę z wykluczeniem społecznym na tle ubóstwa oraz programy edukacyjne popularyzujące odpowiedzialność i umiar w konsumowaniu alkoholu. Wielkość sprzedaży osiągniętej przez KP w roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. wyniosła 14,6 mln hektolitrów piwa.

SABMiller – jeden z największych na świecie producentów piwa
Kompania Piwowarska jest częścią jednego z największych na świecie producentów piwa – SABMiller plc. Grupa produkuje lub dystrybuuje piwo na sześciu kontynentach, a jej ogólnoświatowy portfel obejmuje międzynarodowe piwa premium, takie jak Grolsch, Miller Genuine Draft, Peroni Nastro Azzurro czy Pilsner Urquell oraz czołowe marki lokalne, takie jak Aquila, Castle, Miller Lite, Snow czy Tyskie. SABMiller jest jedną z największych na świecie (poza USA) firm rozlewających produkty Coca-Coli. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 SABMiller osiągnął przychody w wysokości 26,3 mld USD oraz wypracował zysk brutto (EBITA) w wysokości 4,3 mld USD. SABMiller plc jest notowany na giełdach papierów wartościowych w Londynie i Johannesburgu.

Dodatkowych informacji udziela:

Wojciech Mrugalski
Kierownik ds. komunikacji

[email protected]
Tel. + 48 61 667 7667
tel. kom. + 48 601 91 11 44
Fax + 48 61 667 7850


Paweł Kwiatkowski
Dyrektor ds. korporacyjnych

Tel. +48 61 66 77 509
Fax +48 61 66 77 881
Tel. kom.: +48 601 599 198
[email protected]


KOMPANIA PIWOWARSKA SA
Ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań
www.kp.pl
www.talkingalcohol.com
www.sprawdzpromile.pl
www.warto.eu

Aplikacja Obsługi Klienta firmy NextiraOne prezentowana na G-Force 2011

Etykiety piwne z nowymi oznaczeniami odpowiedzialnościowymi