w

Czy jesteś gotowy na IPv6?

Warszawa, 6 czerwca 2011 roku – W dniu 8 czerwca firma Cisco będzie uczestniczyć wŚwiatowym Dniu IPv6 – 24-godzinnym, globalnym teście protokołuIPv6, zorganizowanym przezInternetSociety. W tym dniu kilka największych światowych serwisów internetowych i dostawców usług internetowych będzie uczestniczyć w  jednodniowym teście obsługi IPv6.Celem akcji jest zachęcenie  organizacji do rozpoczęcia przygotowań do przejścia na protokół IPv6 gdy wyczerpie się liczba adresów IPv4. Jako jeden z pionierówtechnologiiIPv6,firma Ciscobyła siłą napędowąrozwoju tego protokołuw takich ciałach normalizacyjnych, jak Internet Engineering Task Force, a także dostarcza szereg produktów i rozwiązań opartych na IPv6.

IPv6 to protokół komunikacyjny, który ma być następcą protokołu IP (IPv4) stosowanego obecnie w Internecie i sieciach firmowych. Prace nad nim podjęto pod koniec latach 90-tych XX wieku w przewidywaniu stopniowego wyczerpywania się możliwych do wykorzystania adresów IP – sposób adresowania stosowany w protokole IPv4 umożliwia nadanie unikatowych adresów ok. czterem miliardom urządzeń. Choć ta liczba wydaje się ogromna, okazała się niewystarczająca wobec dynamicznego rozwoju Internetu. 3 lutego br. organizacja zarządzająca przydziałem adresów IP (IANA – Internet Assigned Numbers Authority) rozdzieliła pomiędzy organizacje regionalne ostatnie pięć wolnych bloków adresowych. Gdy operatorzy telekomunikacyjni, przedsiębiorstwa komercyjne, uczelnie i inne organizacje wykorzystają te adresy do końca, dalszy rozwój Internetu na dotychczasowych zasadach stanie się niemożliwy.

Rozwój Internetu jest napędzany przez rozwój urządzeń wymagającychadresu internetowego. Kilka lat temu był to tylko jeden komputer w domu i jeden w pracy. Dzisiaj każde urządzenie wymaga adresu IP – smartfony, tablety, chipy w samochodach, czujniki mostów i dróg, kamery przemysłowe, telefony IP i inne.

Nowy protokół, IPv6, wykorzystuje do adresowania urządzeń liczby 128-bitowe, co umożliwia wykorzystanie ok. 340 sekstylionów adresów (3.4 * 1038). Jest to liczba tak ogromna, że wystarczyłaby do przydzielenia każdemu gramowi ziemskiej materii tylu adresów IP, iloma dysponuje cały dzisiejszy Internet. Z jednej strony oznacza to, że adresy IPv6 nie zostaną wyczerpane w dającej się przewidzieć przyszłości, natomiast z drugiej – że można bezpiecznie dzielić je na duże bloki, klasy i pule w celu ułatwienia zarządzania siecią.

Wdrożenie protokołu IPv6 w sieciach operatorów i przedsiębiorstw jest nieuniknione, choć pełne przejście na nowy protokół zapewne zajmie wiele lat. Tym niemniej, eksperci z Cisco radzą, aby już dziś sprawdzić czy jesteśmy gotowi na pracę z nowym protokołem.

4 kroki dzięki którym sprawdzisz czy jesteś gotowy na IPv6

  • Sprawdź czy posiadany przez Ciebie router obsługuje wersję IPv6. Jeśli nie to urządzenie trzeba będzie wymienić na nowe lub dokonać aktualizacji oprogramowania.
  • Sprawdź czy posiadane przez Ciebie urządzenia posiadające adres IP (komputery, konsole PlayStation, smartfony, lodówki z dostępem do Internetu) posiadają wersję obsługującą protokół IPv6. Najlepiej zgłosić się z tym pytaniem bezpośrednio do producenta danego urządzenia, który będzie w stanie udzielić dalszych informacji związanych przykładowo z aktualizacją oprogramowania danego rozwiązania.
  • Sprawdź czy zastosowany na Twoim komputerze czy laptopie system operacyjny jest gotowy na IPv6.
  • W przypadku serwisów w których konieczne jest zalogowanie (sklepy internetowe, serwisy internetowe banków, serwisu urzędów publicznych, urzędów skarbowych czy też fora internetowe) firma, która zarządza danym serwisem musi zapewnić logowanie po IPv6 ponieważ wiele systemów zabezpieczeń i systemów bilingowych korzysta z adresu IP jako dodatkowego identyfikatora użytkownika.  

W jaki sposób sprawdzić czy Twoje urządzenia sieciowe są gotowe na IPv6?

Wykonaj podstawowe testy swoich urządzeń sieciowych za pomocą specjalnie w tym celu przygotowanych serwisów i aplikacji:

  • Na stronie http:/omgipv6day.com/ zamieszczono krótki test. Za pomocą prostych odpowiedzi tak lub nie można ocenić czy ustawienia protokołu IPv6 w naszej przeglądarce dla stron poświęconych Światowemu Dniu IPv6 są aktywne. Z tej strony użytkownicy są następnie przekierowywani na stronę http://test-ipv6.com/, gdzie można znaleźć bardziej szczegółowe testy oraz rozwiązania ewentualnych problemów.
  • W sieci jest także dostępna inna niezależna strona o podobnej nazwie http://ipv6-test.com/, za pomocą której nie tylko możemy przeprowadzić krótki test łączności z IPv6, ale także porównywalne testy protokołów IPv4 i IPv6. Za pośrednictwem tej strony możemy także przeprowadzić kontrolę połączenia z aktywnymi stronami internetowymi IPv6 (posiadającymi rekordy AAAA w DNS).

Szczegóły dotyczące testów znajdują się na stronie: http://blogs.cisco.com/borderless/ipv6-testing-sites-and-tools/

"Implementacja protokołu IPv6 umożliwi dalsze i nieprzerwane wdrażanie nowych usług, modeli biznesowych i rozwiązań, znacząco ułatwi korzystanie z usług i systemów mobilnych. Operacyjnie IPv6 może również uprościć procesy związane z nadzorem nad sieciami i opieką nad klientem przez operatora, co długofalowo powinno pozwolić zredukować koszty i stopień skomplikowania rozwiązań sieciowych" – powiedział Łukasz Bromirski, dyrektor techniczny w firmieCisco.

Zapraszamy również do oglądania: http://www.youtube.com/watch?v=eYffYT2y-Iw

Informacje o firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl
i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz

Manager

Solski Burson-Marsteller

ul. Krakowskie Przedmieście 47/51

00-071 Warszawa

tel. +48 501 132 395

email: [email protected]

www: www.solskibm.pl

Lotnisko Chopina – gotowi na EURO 2012

Przewidywany czterokrotny wzrost światowego ruchu internetowego do 2015 roku