w

Co powinniśmy wiedzieć o jajkach?

Przyjrzyjmy się kodowi 3/PL/AABBCCDD. Podane w nim cyfry i litery kryją historię i przeznaczenie jajka. Jak je czytać?

Pierwsza cyfra określa sposób chodowli kur:

3 – chów klatkowy

Obcięte dzioby, podcięte ścięgna. Przestrzeń 50×50 dla ośmiu kur. Zautomatyzowany proces karmienia i oczyszczania klatki. Kury tarzają się we własnych odchodach, nie mogą się prawie poruszać. Nie widzą w życiu światła  słonecznego, a sztuczne oświetlenie budzi je co 1,5 godziny, przyspieszając naturalny cykl produkcji jajka. Kury otrzymują duże dawki antybiotyków i hormonów. Żyją o połowę krócej niż normalnie hodowane kury, umierają w męczarniach.

2 – chów ściółkowy

Zapomnijmy o wolnym wybiegu. Kury trzymane są w budynkach, przy zagęszczeniu 9 ptaków na metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Wolność i przestrzeń życiowa tych kur są ograniczone, ale przynajmniej mogą czasem zażywać kąpieli w piasku, drapać i korzystać z grzęd. W zależności od dobrej woli producenta warunki chowu ściółkowego mogą przypominać hotel pracowniczy lub lekki obóz pracy.

1 – chów wolnowybiegowy

Kury mają stały dostęp do wybiegu na świeżym powietrzu. Mogą poruszać się swobodnie, rozprostować skrzydła, więc mają silne kości. Korzystają z grzęd i zachowują się jak na kury przystało. Może nie jest to luksusowy hotel, ale na pewno solidny, trzygwiazdkowy.

0 – chów ekologiczny

Ptaki są wolne, spacerują po trawie, grzebią w ziemi, dziobią. Hodowane są tradycyjnie, jak za czasów naszych babć i prababć. Innymi słowy – kurze El Dorado, drobiowy Eden.

Po znaku '/' występuje skrót państwa, w którym jajo zostało zniesione.

PL – kraj pochodzenia (PL wskazuje na Polskę)

Dalszy ciąg znaków AABBCCDD to weterynaryjny numer identyfikacyjny producenta:

AA – kod województwa
BB – kod powiatu
CC – kod zakresu działalności
DD – kod firmy w danym powiecie

Jaja kurze klasyfikowane są według jakości. Klasa A (inaczej: „świeże”) jest przeznaczona do sprzedaży konsumentom, klasa B dotyczy jaj dostarczanych wyłącznie przemysłowi spożywczemu i niespożywczemu.

Jaja klasy A klasyfikuje się także według wagi na 4 klasy:

• XL – bardzo duże o masie ≥ 73 g,
• L – duże o masie od 63 g do 73 g,
• M – średnie o masie od 53 g do 63 g,
• S – małe o masie poniżej 53 g.

Opakowania jednostkowe jaj kurzych muszą posiadać na zewnętrznej powierzchni dobrze widoczne i czytelne oznaczenia dotyczące:

– kodu zakładu pakowania jaj,
– klasy jakości (np. „klasa A”),
– klasy wagowej (np. XL – bardzo duże),
– daty minimalnej trwałości,
– zaleceń przechowywania jaj po zakupie w warunkach chłodniczych,
– metody chowu kur wyrażonej słownie (np. „jaja z chowu klatkowego”).

Na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni opakowania powinno znajdować się objaśnienie znaczenia kodu producenta (tj. kodu umieszczonego na skorupie jaja).

Jaja oferowane luzem powinny zostać opatrzone w miejscu sprzedaży informacjami dla konsumenta o: klasie jakości, klasie wagowej, metodzie chowu, dacie minimalnej trwałości, znaczeniu kodu producenta (uwidocznionego na skorupie jaj).

Załączniki

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Jak dobrze znasz swojego mechanika?

Wielkanocne stylizacje z Hot Oil