w , , ,

Zagłosuj na raport Credit Agricole

Zagłosuj na raport odpowiedzialnego biznesu banku Credit Agricole zgłoszony w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Jak co roku, jedna z nagród zostanie przyznana w wyniku głosowania internautów – zachęcamy do głosowania!

Bank Credit Agricole wydaje raporty odpowiedzialnego biznesu od 2018 r. W raporcie za rok 2022 skoncentrował się na oczekiwaniach i rekomendacjach z badania istotności, które przeprowadził w ubiegłym roku. Przeanalizował również ryzyka i szanse klimatyczne zgodnie z rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Kwestie opisane w Raporcie bank usystematyzował zgodnie z siedmioma obszarami społecznej odpowiedzialności biznesu normy ISO 26000. W tym roku Credit Agricole jeszcze więcej miejsca poświęciło ujawnianiu kwestii środowiskowych i wpływu na klimat, w tym taksonomii zrównoważonych inwestycji.

W tegorocznej edycji zgłoszono rekordową liczbę raportów. Do konkursu zakwalifikowało się 86 publikacji, w tym 61 raportów zrównoważonego rozwoju i 22 raporty zintegrowane. 28 raportów zostało zgłoszonych po raz pierwszy, a 3 raporty zostały zgłoszone przez organizacje pozabiznesowe. Wystarczą 3 kliknięcia, aby zagłosować na raport Credit Agricole. Można to zrobić do 30 września.

Jak zagłosować w konkursie?

  1. Na stronie internetowej konkursu oddaj głos na trzy wybrane publikacje – jedną z nich powinien być raport Credit Agricole.
  2. W formularzu podaj adres e-mail oraz określ grupę interesariuszy, do której należysz (np. pracownik, klient, dostawca).
  3. Na koniec potwierdź swój udział w głosowaniu, poprzez kliknięcie w link, który otrzymasz na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos zostanie zapisany w systemie.

Zagłosuj już dziś

Organizatorami konkursu są Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. To inicjatywa, która ma na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty na temat swojej aktywności w tych obszarach. Najlepiej sporządzone raporty ESG zostaną wybrane po raz siedemnasty, a wyboru dokona jury złożone z 34 ekspertów i ekspertek ESG, CSR, zrównoważonego rozwoju i pokrewnych dziedzin.

Avatar photo

Napisane przez Przemyslaw Przybylski

Gdy kolor nadaje ton: personalizowane kolekcje lamp Lena Lighting zaskakują nowoczesnym designem

Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2023 Handel najbardziej odczuwa wysoką inflację. Więcej firm obawia się spadku zamówień niż ich wzrostu