w

Walka z mobbingiem w szkole – wspólne działania na rzecz bezpiecznego środowiska edukacyjnego

W ostatnich latach problem mobbingu w szkołach stał się coraz bardziej powszechny. Jest to zjawisko, które dotyka nie tylko ofiary, ale także całą społeczność szkolną. Mobbing w szkole może mieć poważne skutki, zarówno na krótką, jak i długą metę. Dlatego też, warto poznać rangę problemu i podjąć działania mające na celu jego zwalczanie.

Szkoła powinna być bezpiecznym miejscem, które stwarza warunki do nauki, rozwoju i budowania przyjaźni. Jednakże, coraz częściej słyszymy o przypadkach przemocy w środowisku szkolnym. Zjawisko to ma poważne skutki. Dziecięca trauma zostaje z ofiarami na lata, wpływając na ich zdrowie psychiczne, emocjonalne i relacje społeczne, co może mieć długotrwałe konsekwencje w dorosłym życiu. Mobbing powoduje cierpienie psychiczne i emocjonalne ofiary, a także może wpływać negatywnie na jej osiągnięcia szkolne oraz rozwój osobisty. Przede wszystkim głównym zadaniem szkoły jest kształtowanie kultury opartej na wzajemnym szacunku. To miejsce, gdzie uczniowie powinni czuć się bezpiecznie i akceptowani, niezależnie od swojego wyglądu, czy różnic kulturowych. Edukacja powinna nie tylko obejmować treści nauczania przedmiotowego, ale także uczyć empatii, rozumienia innych i budowania pozytywnych relacji międzyludzkich. – podkreśla Tadeusz Dubicki, pedagog, ekspert ds. bezpieczeństwa osobistego.

Jak przeciwdziałać szkolnemu mobbingowi?

Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa oraz udzielenia pomocy dzieciom powinna stać się priorytetem wszystkich placówek szkolnych. Pedagodzy, wychowawcy i psychologowie szkolni powinni współpracować, aby tworzyć otoczenie sprzyjające emocjonalnemu bezpieczeństwu dzieci. Szkoła ma obowiązek zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczne dla uczniów, którzy padli ofiarą mobbingu. Zadaniem nauczycieli i personelu szkolnego jest reagowanie na incydenty mobbingu, dostarczanie pomocy potrzebującym oraz zapobieganie dalszym przypadkom. Rodzice również odgrywają ważną rolę w zapobieganiu mobbingowi, poprzez edukację dzieci na temat tolerancji, empatii i akceptacji innych.

Często zdarza się, że dzieci nie dzielą się swoimi problemami i oddzielają się od rówieśników, obarczając się winą za to co przeżywają. Takie zachowanie powinno być traktowane jako alarmujący sygnał. Rozpoznanie przyczyn takiej sytuacji oraz udzielenie pomocy jest wówczas priorytetem. Rozmaite czynniki mogą wpływać na tę sytuację. Nierzadko jest to związane z problemami w rodzinie, niską samooceną, a także traumatycznymi przeżyciami, które dziecko doświadczyło lub nadal przeżywa. Właściwe wsparcie powinno koncentrować się na identyfikacji źródeł problemów oraz pomocy w ich pokonaniu. Kolejnym kluczowym aspektem wsparcia dla dzieci jest rola grupy rówieśniczej w szkole. Dzieci powinny być zachęcane do uczestnictwa, w różnego rodzaju aktywnościach grupowych, takich jak koła teatralne, czy sportowe, aby mogły poczuć się zaakceptowane i potrzebne. Tego rodzaju zaangażowanie sprzyja wzrostowi ich samooceny oraz integracji w środowisku szkolnym. Poprzez uczestnictwo w takich grupach, dzieci doświadczają poczucia ważności i zostają zauważone, co wpływa na ich samoocenę. – dodaje Tadeusz Dubicki.

Współczesne oblicze mobbingu

W dzisiejszych czasach nie można umniejszać roli, jaką w życiu młodych ludzi odgrywają media społecznościowe. Prześladowanie niejednokrotnie wychodzi poza mury budynku szkolnego i dotyka młodzież w internecie. Szkoła oczywiście nie ma wglądu w wiadomości prywatne swoich uczniów, niekiedy jednak prześladowcy dręczą swoją ofiarę publicznie. Monitorowanie mediów społecznościowych umożliwiłoby wykrycie sprawców, nawet kiedy ich ofiara nie zwróciła się wcześniej o pomoc. Ten proces ma jednak na celu, przede wszystkim chronić ofiary, a nie karać sprawców. Zdarza się bowiem, że pokrzywdzony dzieli się swoimi doświadczeniami w internecie.
– Jeżeli okaże się, że dziecko publicznie się żegna, lub pisze o swojej traumie, jest to moment dla szkoły, w którym powinna zareagować. – mówi Tadeusz Dubicki.

Mobbing w szkole to poważny problem, który ma negatywny wpływ na życie uczniów i społeczność szkolną. Warto podejmować środki, mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, aby stworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko edukacyjne dla wszystkich uczniów. Współpraca nauczycieli, rodziców i uczniów, jest kluczem do skutecznego rozwiązania tego problemu.

 

Tadeusz Dubicki – pedagog, biegły w zakresie bezpieczeństwa osobistego. Były dowódca jednostek specjalnych, nauczyciel i instruktor wielu dziedzin związanych z bezpieczeństwem. Doświadczony polski bodyguard, który od kilkunastu lat ochrania osoby z pierwszych stron gazet. 

Więcej informacji na: https://akademiaobrony.pl/

Napisane przez Julia

AKCJA „BEAUTY PLANNER ZIKO DERMO ZA 1 GROSZ” WŁAŚNIE STARTUJE. UNIKALNY KALENDARZ NA ROK 2024.

Bank Anglii – płace, marże i aktywność gospodarcza mówią "podwyżka”