w

W "Promente" badania nad nowymi lekami na chorobę Alzheimera.

Bezpłatne Badania kliniczne nad chorobą Alzheimera oferują pacjentom korzyści takie jak bezpłatne diagnozowanie, badanie i leczenie określonych jednostek chorobowych, badania medyczne, dostęp do najnowocześniejszych terapii i leków oraz dostęp do otwartej listy specjalistów, którzy mogą przyczynić się do realizacji Państwa planu leczenia.

To tylko niektóre z korzyści, jakie mogą odnieść pacjenci i ich rodziny, biorąc udział w badaniach klinicznych w „Promente”. Prowadzone tu badania są najnowocześniejsze w zakresie nowych metod leczenia i leków, a dla osób cierpiących na zaburzenia neuropsychologiczne stanowią nieocenioną okazję do udziału w poszukiwaniu nowych lekarstw. Jeżeli Pan lub ktoś z Pana bliskich cierpi na zaburzenia neuropsychologiczne, proszę rozważyć udział w badaniach klinicznych w „Promente”. Może to być kluczem do znalezienia nowych metod leczenia i wyleczenia tych wyniszczających chorób. W niektórych badaniach, szczególnie w przypadku chorób otępiennych, udział pacjenta musi zostać zatwierdzony przez członka rodziny, który ma częsty kontakt z osobą badaną. Osoba ta nie musi być osobą spokrewnioną. Aby zobiektywizować funkcjonowanie i zmiany, które mogą wystąpić w wyniku przyjmowania leków, powinna ona posiadać najbardziej aktualną wiedzę o uczestniku.

Każda substancja testowa, czy to istniejąca, czy nowa, może wywołać negatywne skutki. Przed włączeniem do badania uczestnicy i opiekunowie są szczegółowo informowani o nich oraz o możliwości ich wystąpienia, jeśli są znane. Ponieważ lek eksperymentalny jest często substancją rozwijającą się, mogą wystąpić nieznane efekty uboczne, które są mniej przewidywalne niż te związane z już rozpowszechnionymi lekami. Naukowcy, sponsor badania i firma farmaceutyczna regularnie modyfikują kierunek badania, aby zapobiec niepożądanym efektom. Jeżeli one wystąpią, natychmiast podejmowane są środki zaradcze.

Badania kliniczne nad chorobą Alzheimera są prowadzone według ściśle określonych przepisów, zgodnie z polskim ustawodawstwem i międzynarodowymi standardami. Instytucje, których zadaniem jest monitorowanie przebiegu badań klinicznych w Polsce, dbają o ich prawidłowość. Ponadto, na wszystko w badaniu wymagana jest zgoda Komisji Bioetycznej. 

Załączniki

Napisane przez Promente

Kolory i kształty szkła. Wystawa designu użytkowego w budynku Rektyfikacji Warszawskiej

Ekosystem w Maxi Zoo