w

Stypendium artystyczne w Pałacu Genshagen

Fundacja Genshagen, Stowarzyszenie Willa Decjusza oraz Théâtre des Bernardines z Marsylii zapraszają artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki (literatura, muzyka, teatr, sztuki plastyczne i medialne) do nadsyłania zgłoszeń do udziału w programie rezydencji artystycznej pn. George Sand – Fryderyk Chopin.

 Program obejmuje 10-tygodniowy pobyt stypendialny w Pałacu Genshagen pod Berlinem (od 4 września do 13 listopada 2011) dla trzech artystów z Polski, Niemiec i Francji, którzy uczestniczyć będą we wspólnym interdyscyplinarnym warsztacie o charakterze transgranicznego eksperymentu artystycznego, zakończonego prezentacją w formie „work in progress”. Programowi nawiązującemu do idei „Trójkata Weimarskiego” i trójstronnych spotkań przedstawicieli różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego, w nawiązaniu do ubiegłorocznych obchodów Roku Chopinowskiego,  patronują George Sand i Fryderyk Chopin. Wzajemnie inspirujący związek wybitnych przedstawicieli różnych narodów i dziedzin sztuki ilustrować ma, w intencji organizatorów, kreatywny i dialogiczny charakter programu stypendialnego.

Wszystkie informacje dotyczące warunków uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.villa.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwca 2011 r.

Koordynacja projektu: Katarzyna Renes – [email protected]

Organizatorzy: Fundacja Genshagen, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Théâtre des Bernardines

Finansowanie: Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i MediówBKM

Avatar photo

Napisane przez Dziwisz Natasza

Nestle stawia na Augmented Reality

Twój styl, twoje dodatki