w

Sprawniej, szybciej, dokładniej – najnowsza wersja nakładki dla AutoDesk Revit

Portrait of a handsome young businessman using a computer in a modern office

Technologie BIM pozwalają na optymalizację procesu projektowego zarówno pod względem redukcji czasu potrzebnego na wykonanie projektu, jak również zwiększenia jego dokładności i wyeliminowania wewnętrznych kolizji. Armacell już od 2011 roku dostarcza projektantom narzędzia umożliwiające automatyczną aktualizację dokumentacji czy łatwe generowanie precyzyjnych zestawień zapotrzebowania na materiały. Najnowsza wersja nakładki producenta dla AutoDesk Revit to kolejny krok w kierunku efektywniejszego planowania izolacji na instalacjach i jeszcze większa przewaga nad tradycyjnymi metodami projektowania. 

Usprawnienia w pracy projektanta

Projektowanie z wykorzystaniem technologii BIM (Building Information Modeling) pozwala na wygenerowanie kompletnego, cyfrowego modelu budynku wraz z dokładnymi informacjami na temat wykorzystanych materiałów i ich właściwości. To „pierwsza budowa”, która pomaga odkryć potencjalne kolizje między instalacjami i dokładnie oszacować koszty przyszłych prac. W krajach uznawanych za te o najwyższej kulturze projektowej BIM stosuje już nawet 56% projektantów (Holandia), a w innych, jak np. Wielka Brytania, to ustawowy obowiązek przy sporządzaniu dokumentacji dla dużych projektów publicznych.

Prowadzenie prac na cyfrowym modelu automatycznie uwidacznia problemy i pozwala znaleźć dla nich optymalne rozwiązanie, które w przypadku fizycznej budowy może być już niedostępne, a przynajmniej dużo bardziej kosztowne. 

Technologie BIM to usprawnienie nie tylko dla nietypowych i dużych realizacji. To rozwiązanie pomocne także w przypadku tych mniejszych, standardowych projektów. Dzięki nakładce Armacell dostępne są m.in. automatyczne dodawanie warstw izolacyjnych na instalacjach rurowych i kanałach wentylacyjnych zgodnie z zadanymi na wejściu parametrami czy aktualizacja wszystkich użytych materiałów izolacyjnych za jednym kliknięciem myszką. To nieoceniona pomoc dla projektanta.

Oszczędności z Armacell dla AutoDesk Revit

Opracowana przez Armacell najnowsza wersja nakładki dla AutoDesk Revit pozwala na efektywniejsze wykonywanie projektów sanitarnych i pokazuje w czasie rzeczywistym, podczas modelowania, wszelkie kolizje, które w typowym procesie projektowym z dużym prawdopodobieństwem zostałyby odkryte dopiero na etapie wykonawstwa.

Jak duże korzyści wynikają z użycia technologii BIM w projektowaniu, pokazują m.in. badania przeprowadzone na amerykańskim Uniwersytecie Stanforda w Centrum Zintegrowanej Inżynierii Obiektów (CIFE). Zastosowanie tej metody pozwoliło na zmniejszenie nieplanowanych zmian na placu budowy nawet o 40%, a szacowanie kosztów wykonane było z dokładnością do 3% rzeczywistych nakładów (przy typowym niedoszacowaniu dla dużych obiektów wynoszącym nawet 80%). To oczywiste korzyści z punktu widzenia inwestora. Dla projektanta równie istotne jest zmniejszenie czasu wykonywania poszczególnych działań – dla szacowania wartości użytych materiałów zastosowanie technologii BIM we wspomnianych badaniach pozwoliło na zaoszczędzenie nawet 80% czasu tradycyjnego porównaniu z projektowaniem tradycyjnym.

Armacell w procesach BIM

Armacell wspomaga projektantów zarówno poprzez dostarczanie cyfrowych modeli BIM w formatach RVT i IFC, jak również przez nakładkę do automatycznego dodawania skonfigurowanej wcześniej izolacji. Dzięki temu możliwe jest tworzenie w modelu Revit systemów rurowych i kanałów wentylacyjnych od razu z wcześniej zdefiniowaną izolacją. Możliwe jest zarówno indywidualne określenie warstw izolacji dla każdego typu instalacji, poszczególnych materiałów, z których wykonane są rury i dla określonych średnic. Raz wykonany schemat można także zaimportować do następnych projektów. Konfiguracja rodzajów i grubości izolacji może być też wykorzystana w już zaprojektowanym modelu instalacji za pomocą narzędzia do aktualizacji. To rozwiązanie sprawdzi się też przy zmianach projektowych dotyczących np. zastosowania innej izolacji, zmiany średnicy rurociagów. Aktualizacja pozwala na automatyczne dostosowanie rodzaju i grubości izolacji na wszystkich odcinkach instalacji o zadanych nowych parametrach. To oszczędność czasu, ale także wyeliminowanie ryzyka pomyłek – cały proces wykonuje za projektanta nakładka. 

Najnowsza wersja nakładki obejmuje zaktualizowaną bazę wszystkich produktów Armacell dostępnych na rynkach polskim i europejskim. Zapewnia to najnowszą informację zarówno o rodzajach izolacji, jak również najpełniejszą wiedzę na temat właściwości, certyfikatów i atestów dla poszczególnych materiałów dostępnych bezpośrednio z projektu w czasie rzeczywistym. W najświeższej odsłonie nakładki przebudowana została zakładka info, oferująca jeszcze lepszy dostęp do wszystkich parametrów technicznych, takich jak klasa reakcji na ogień, przewodność cieplna, minimalna i maksymalna temperatura czynnika, wartość współczynnika oporu na dyfuzję pary wodnej oraz posiadanych przez produkt deklaracji środowiskowych EPD.

Nakładka umożliwia też generowanie kompletnych zestawień użytych materiałów, także w zakresie mat wchodzących w skład systemów wielowarstwowych. Tak otrzymane dane można też eksportować do innych programów, jak Excel i poddawać dalszej obróbce.

Nakładka dostępna jest do bezpłatnego pobrania i użytkowania na stronie www.armacell.com. Najnowsza wersja oprogramowania współpracuje z AutoDesk Revit 2022, 2023 i 2024.

Napisane przez FlyPR

Wielkie potrzeby małych użytkowników. Biopodłoga PURLINE wineo dedykowana przedszkolom i żłobkom

Jakie produkty żywnościowe podawać dziecku przy rozszerzaniu diety?