w , ,

Śledzenie kontenerów w czasie rzeczywistym poprzez platformę myKN

Zatłoczenie w portach wraz z ograniczoną przepustowością sprawiły, że widoczność kontenerów stała się w ostatnich czasach absolutną koniecznością w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nowy Container Dashboard w platformie myKN wykorzystuje dane z chmury geoprzestrzennej, aby umożliwić klientom śledzenie wszystkich kontenerów w czasie rzeczywistym, zmniejszając jednocześnie pracę manualną w identyfikacji kamieni milowych dostaw i bieżących odchyleń w harmonogramach. Container Dashboard nie tylko poprawia dokładność i wydajność poprzez zwiększenie transparentności łańcucha dostaw, ale także umożliwia wczesne działania zapobiegawcze dla ładunku.

 Wiele źródeł danych dla zwiększenia dokładności

Container Dashboard jest częścią cyfrowego rozwiązania Kuehne+Nagel – myKN. Powiadomienia o kolejnych kamieniach milowych dostawy, takich jak przypłynięcie lub wypłynięcie, poprawiają przejrzystość łańcucha dostaw klienta w serwisie door-to-door. Dane obejmują informacje o planowanej i realizowanej dostawie, przestojach w porcie i zatrzymaniu kontenera, jak również o przeładunkach. Nowy interfejs użytkownika wyszczególnia przepływy kontenerów i czasy postoju oraz odchylenia od początkowego harmonogramu przewoźnika. Długoterminowa analiza pozwala klientom na reorganizację tras, które stale przekraczają założony czas transportu. Bazowy system geoprzestrzenny w czasie rzeczywistym zbiera i uwzględnia informacje telemetryczne oraz korzysta z wielu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych dotyczących przewoźników, terminali, tras i pozycji statków, aby zwiększyć dokładność prognozowanego czasu przybycia do portu.

 Lepsze doświadczenia klientów

Otto Schacht, członek zarządu Kuehne+Nagel International AG, odpowiedzialny za logistykę morską, komentuje: „Aby sprostać wymaganiom dzisiejszych rynków, widoczność żeglugi musi umożliwiać operatorom logistycznym wykrywanie wyjątkowych zdarzeń w czasie rzeczywistym i podejmowanie działań zapobiegawczych przed zakłóceniem dostawy. Container Dashboard oferuje naszym klientom przewagę w zarządzaniu wyjątkami. Nasze zespoły ekspertów, wspierane przez globalną sieć Kuehne+Nagel, oferującą szeroki zakres alternatywnych opcji transportowych, mogą reagować i zmieniać harmonogramy szybciej w przypadku odchyleń od planu trasy lub opóźnień. Rozwój ten jest zgodny z naszą strategią Roadmap 2026, która ma na celu strategiczne rozszerzenie cyfrowego ekosystemu Kuehne+Nagel dla zapewnienia lepszego doświadczenia naszych klientów”.

MUZEUM NARODOWE I AKZONOBEL CIĄGLE RAZEM

NoVa Park świętuje Dzień Mamy i Dzień Dziecka