w

„Seminaria o Rzeczypospolitej”: wykład prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego pt. „Poland and Ukraine: a tactical alliance or strategic partnership?”

Instytut De Republica we współpracy z Akademią Dyplomatyczną MSZ organizuje w dn. 25 maja br. wykład prof. Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego pt. „Poland and Ukraine: a tactical alliance or strategic partnership?”. Wydarzenie będzie drugim z kolei w cyklu „Seminaria o Rzeczypospolitej” i odbędzie się w siedzibie Akademii Dyplomatycznej przy ul. Podwale 7 o godz. 12.00. Cykl zainaugurował w kwietniu wykład prof. Andrzeja Nowaka poświęcony rosyjskiemu imperializmowi. 

Celem spotkań jest upowszechnienie wiedzy o roli i znaczeniu Polski na arenie międzynarodowej, podjęcie zagadnienia polskiej racji stanu w XXI wieku oraz pokazanie, jak ważne miejsce w polityce międzynarodowej odgrywa region Europy Środkowo-Wschodniej.

Do głównych odbiorców spotkań należą m.in. przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowani w Polsce. Spotkania z wybitnymi polskimi i zagranicznymi ekspertami zajmującymi się m.in. historią Polski i sprawami międzynarodowymi mają przybliżyć zagranicznym dyplomatom i obcokrajowcom mieszkającym w Polsce polski punkt widzenia na najważniejsze aspekty sytuacji międzynarodowej w naszym regionie.

Najbliższy wykład będzie próbą odpowiedzi na pytanie jak głębokie są więzi łączące Polskę i Ukrainę. Czy to tylko kwestia doraźnego sojuszu wobec wspólnego zagrożenia, jakim jest rosyjski imperializm? Czy też relacje polsko-ukraińskie opierają się na dużo mocniejszych fundamentach sięgających kilka wieków wstecz? O tym wszystkim już wkrótce zgromadzeni goście rozmawiać będą z prof. Żurawskim vel Grajewskim, wybitnym znawcą tematu, profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, doradcą Prezydenta RP i Ministra Spraw Zagranicznych RP. Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Wszyscy zainteresowani udziałem w wykładzie proszeni są o zgłaszanie się na adres [email protected] do 24 maja br. Liczba miejsc ograniczona.

***

Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.

W latach 1987–1995 był pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, od 1995 roku wykłada na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. W latach 2002–2004 pracował jako wykładowca Collegium Civitas. W roku 2005 i 2006 pełnił rolę eksperta EPL–ED w Parlamencie Europejskim, gdzie był odpowiedzialny za monitorowanie polityki wschodniej Unii Europejskiej. Od 2006 do 2012 roku wykonywał analizy dla Centrum Europejskiego Natolin. W latach 2006–2009 był profesorem wizytującym białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie.

Od 2015 roku jest członkiem Rady Programowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Ośrodka Studiów Wschodnich. Od 2019 roku jest wiceprezesem Stowarzyszenia Trójmorze; od 2017 roku członkiem Rady Programowej Centrum Edukacji Nauczycieli. W latach 2015–2020 pełnił rolę koordynatora Sekcji Bezpieczeństwo, obronność polityka zagraniczna Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. W latach 2017–2020 był wykładowcą Akademii Dyplomatycznej MSZ. Członek gabinetu politycznego ministrów spraw zagranicznych RP. W latach 2017–2019 był doradcą marszałka Senatu RP. Od grudnia 2020 roku jest stałym doradcą Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Od 8 kwietnia 2021 roku jest członkiem Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Zagranicznej.

Autor 9 książek i 122 artykułów naukowych. Główne publikacje: „Sprawa ukraińska na Konferencji Pokojowej w Paryżu w roku 1919”, „Stany Zjednoczone wobec problemu kontroli zbrojeń w dobie Komisji Przygotowawczej do Genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej 1925–1930”, „Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991–2004”, „Geopolityka–siła–wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem”, „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny”, „Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii”, wersja ang.: „Pride Goeth before a Fall. Deliberations on the Nature of the Demise of Unions”, “Polska polityka wschodnia 1989–2015. Wymiar narodowy i unijny”, wersja ang. „The Eastern Policy of Poland. EU and National Perspective 1989–2015”, „Męczeństwo Kresów 1918–1956”.

Napisane przez Instytut De Republica

Muzyka klasyczna – co to znaczy?

Wybory w Grecji kluczem do jej powrotu do grona krajów o stabilnej ocenie