w

Raport Roczny PLGBC 2022. Twórzmy zrównoważone budynki dla wszystkich

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny z działalności w 2022 r. Organizacja rozwinęła aktywności i udział w projektach, poszerzyła grono Członków. Zrównoważone budownictwo staje się rozwiązaniem dla zmian klimatu i poprawy zdrowia oraz jakości życia. Raport roczny PLGBC po raz pierwszy przyjął formę wyłącznie wirtualną, która ułatwia przeszukiwanie i umożliwia dystrybucję treści. 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC przedstawiło Raport Roczny 2022 , który prezentuje aktywności organizacji oparte o cztery strategiczne filary: powstrzymanie zmian klimatu i adaptację do nowych warunków, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zdrowie i jakość życia, bioróżnorodność.

Stowarzyszenie stale rozwija swój udział w krajowych i międzynarodowych programach, dzieląc się najlepszymi praktykami. Nowe partnerstwa z innymi organizacjami, pozwalają na wspólne działania dla zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa. Organizacja kampanii i wydarzeń, webinarów, aktywność grup roboczych, analiza rynku, w tym opracowanie przewodników i raportów, stwarzają przestrzeń do dialogu i wspierają wprowadzenie nowych standardów dla rozwoju firm oraz organizacji.

2022 rok to także poszerzenie zakresu warsztatów i szkoleń PLGBC.

Raport organizacji zawiera także część opartą o odpowiedzialność środowiskową oraz transparentność finansową. Wprowadza również elementy kultury organizacyjnej.

PLGBC stale poszerza grono Członków, a wspólne działania przenikają do dyskursu publicznego.

Dzięki inicjatywom opartym o idee zrównoważonego rozwoju, organizacja ma realny wpływ na radykalną transformację budynków, miast i ich otoczenia.

W trosce o środowisko naturalne i zgodnie z kulturą organizacyjną stowarzyszenia, raport roczny PLGBC po raz pierwszy przyjął formę wyłącznie wirtualną. Pełna digitalizacja opracowania sprawia, że jest ono bardziej interaktywne – specjalnie oznaczone klikalne pola odsyłają do zewnętrznych stron internetowych.  Nowa formuła ułatwia przeszukiwanie i dystrybucję treści.

Rok 2022 dla PLGBC w liczbach to m.in.:

  • blisko 300 Członków,
  • 64 wydarzeń partnerskich i patronackich,
  • 17 szkoleń i warsztatów,
  • 9 grup roboczych,
  • 7 projektów międzynarodowych i krajowych,
  • 6 raportów i opracowań.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony. PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

Napisane przez PLGBC

Nowoczesności ziem polskich okresu zaborów, ich spuścizna i współczesne interpretacje

Zwiedzaj Islandię stopem!