w

Program, który ułatwia wypłacanie nauczycielom dodatku uzupełniającego? – VULCAN startuje z aplikacją Artykuł 30

Firma VULCAN stworzyła program do wyliczania i wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego, należącego się każdemu nauczycielowi, którego roczne wynagrodzenie było niższe niż to zagwarantowane w Karcie Nauczyciela. Aplikacja Artykuł 30 na bieżąco śledzi informacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki, dzięki czemu obliczenia są zawsze zgodne z polskim prawem.
Każda Jednostka Samorządu Terytorialnego prowadząca szkoły (szkoły w rozumieniu art. 3 p. 2 KN) zobowiązana jest do wypłacania dodatku uzupełniającego gwarantowanego przez artykuł 30a Karty Nauczyciela. Dodatek oblicza się na podstawie liczby etatów, wypłaconego wynagrodzenia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Jednorazowy dodatek uzupełniający otrzymuje każdy nauczyciel, którego różnica między średnim wynagrodzeniem a wynagrodzeniem wypłaconym w danym roku jest dodatnia. 
Samodzielne wyliczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego jest czasochłonne, jednak rynek oferuje różne możliwości, by usprawnić ten proces. Księgowi mogą korzystać m.in. z gotowych tabel w Excelu, lecz takie rozwiązania w dalszym ciągu wymagają ręcznego wpisywania danych wszystkich nauczycieli. Firma VULCAN oferuje oprogramowanie, które automatycznie obliczy wysokość wszystkich dodatków. Aplikacja Artykuł 30 pobiera wszystkie potrzebne dane z programu Płace VULCAN, dzięki czemu nie ma konieczności wpisywania ich ręcznie.
Aplikacja Płace VULCAN jest na bieżąco aktualizowana, co daje pewność, że jednorazowy dodatek uzupełniający wyliczany jest z uwzględnieniem zmian kadrowych oraz najnowszych informacji dotyczących wynagrodzeń wypłaconych

nauczycielom w skali całego samorządu, jak i konkretnej jednostki oświatowej. 
Artykuł 30 oblicza jednorazowy dodatek uzupełniający na podstawie zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, dzięki czemu wyliczenia są zgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Wypłacanie dodatku podlega ścisłej kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych, dlatego tak ważne jest, by były one poprawne. 
Dane w programie Artykuł 30 przechowywane są w chmurze, dzięki czemu są chronione i zabezpieczone przed ich utratą z przyczyn losowych. Aplikacja automatycznie tworzy również kopie zapasowe.
Szczegółowe informacje na temat programu Artykuł 30 dostępne są pod linkiem: https://www.vulcan.edu.pl/programy/-artykul-30-58

Napisane przez Publicon_PR

Internauci się niecierpliwią. A firmom uciekają spore pieniądze

CELEBRATION – kapsułowa kolekcja KAZAR stworzona by, celebrować wyjątkowe okazje.