w

„Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II” – toruńskie seminaria o historii i kulturze

V0006864 Nicolas Copernicus among other astronomers of the world. Pho Credit: Wellcome Library, London. Wellcome Images [email protected] http://wellcomeimages.org Nicolas Copernicus among other astronomers of the world. Photomechanical reproduction of a wood engraving by J. Styfi after J. Holewinski. By: J. Holewinskiafter: J. StyfiPublished: - Copyrighted work available under Creative Commons Attribution only licence CC BY 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Wsparcie rozwoju postaw patriotycznych, stworzenie przestrzeni do pogłębionej debaty historycznej oraz aktywizacja mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – to najważniejsze cele przyświecające projektowi „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II”. Cykl spotkań rozpocznie się 15 maja 2023 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności oraz Instytut De Republica.

 Seminaria toruńskie „Od Mikołaja Kopernika do Jana Pawła II” to cykl trzech seminariów otwartych dla wszystkich mieszkańców Torunia i całego regionu, w trakcie których będziemy dyskutować o tym, co ważne z perspektywy całej Polski, jak również regionu, zwłaszcza Torunia. Celem inicjatywy jest także przypomnienie o tym, że Toruń i Polska miały bardzo wybitne postaci, takie jak Mikołaj Kopernik i Jan Paweł II, którymi warto się inspirować w rozmowie o aktualnych tematach – przekonuje dr hab. Krzysztof Szczucki – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. legislacji i edukacji prawniczej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji.

Pierwsze wydarzenie zatytułowane „Nowoczesne narodowe państwo dobrobytu” odbędzie się 15 maja 2023 roku o godzinie 17:30 w Dworze Artusa (Sala Malinowa) w Toruniu. Udział w nim wezmą: 

  • Krzysztof Michalski – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu,
  • Beata Daszyńska-Muzyczka – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
  • Michał Zaleski – Prezydent Torunia,
  • Łukasz Otremba – Prezes firmy SWIMER z Torunia,
  • dr hab. Krzysztof Szczucki – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. legislacji i edukacji prawniczej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji (moderacja).

Podczas debaty prelegenci zastanowią się nad współczesną definicją „państwa dobrobytu”, relacją między państwem a społeczeństwem oraz historycznymi i aktualnymi odniesieniami do sytuacji w Polsce.

Kolejne spotkania zaplanowane są na 12 czerwca („Między Niemcami a Rosją”) i 17 lipca („Nauczanie społeczne Jana Pawła II”).

Organizatorami spotkań są Fundacja Kujawsko-Pomorskie Centrum Aktywności oraz Instytut De Republica.

Wszystkie spotkania będą miały charakter otwarty.

MEDIA: Prośba o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa redakcji w wydarzeniu do Aliny Piekarz ([email protected], +48 609 605 083). Będzie możliwość zgrania prelegentów przed spotkaniem. 

***

Instytut De Republica został powołany na mocy zarządzenia nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 lutego 2021 r. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki
w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości oraz uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach.

We współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz jednostkami badawczymi, Instytut De Republica organizuje konferencje naukowe i seminaria, które stanowić mają platformę wymiany opinii wobec prezentowanych na nich wyników naukowych prac badawczych. Zadaniem Instytutu jest też popularyzowanie najbardziej interesujących osiągnięć polskich naukowców w formie publikacji i multimediów.

Instytut De Republica docelowo ma stać się nowoczesnym zapleczem eksperckim, promocyjnym
i wydawniczym dla niedocenianych w Polsce i poza jej granicami, a tak ważnych dla właściwego rozumienia naszej historii i zjawisk społecznych, dziedzin nauki. 

Napisane przez Instytut De Republica

OTWARCIE FUNDACJI BEZPIECZNI FINANSOWO – EDUKACJA FINANSOWA DEDYKOWANA DZIECIOM I MŁODZIEŻY W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Dzień Doradcy Podatkowego