w

Od dziesięciu lat kształci logistyków

Historia uczelni od samego początku skazana była na powodzenie. W momencie powstania była pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną. Do dziś pozostaje jedyną szkoła wyższą, która w tak kompleksowy sposób przygotowuje przyszłe kadry logistyków i menedżerów. W 2006 roku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia, jako pierwsza i przez długi okres jedyna w kraju, uzyskała uprawnienia do uruchomienia kierunku Logistyka. W pierwszym roku istnienia poznańskiej uczelni na zajęcia uczęszczało 400 studentów, teraz indeksy posiada około 3000 żaków.

Odpowiedni poziom edukacji gwarantuje w WSL kadra dydaktyczna o najwyższych kwalifikacjach. To naukowcy i praktycy logistyki, wywodzący się z Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz innych uczelni krajowych i zagranicznych. To ludzie, dla których logistyka jest życiową pasją. Władze Uczelni dokładają wszelkich starań, aby absolwenci WSL byli konkurencyjni na rynku pracy nie tylko krajowym, ale także globalnym. Dlatego duży nacisk kładą na kontakty z zagranicą.

Dobry logistyk to specjalista potrafiący rozwiązywać problemy w każdym miejscu na świecie. Zna obowiązujące standardy i potrafi je wdrożyć gdziekolwiek się znajdzie. Najprościej można powiedzieć, że logistyk odpowiedzialny jest za sprawne planowanie i zarządzaniem przepływem towarów – od źródeł pozyskania surowców aż do końcowego odbiorcy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej ilości, jakości, terminu i jak najniższych kosztów. Poza transportem, do zadań logistyka należy między innymi planowanie systemów dystrybucji towarów, identyfikacja towarów, magazynowanie, czy optymalizowanie zapasów. Nie są to proste zadania, dlatego przed logistykiem stawia się szereg wymagań. Powinien być osobą rzetelną, kompetentną, odporną na stres, do tego cierpliwą, pewną siebie, komunikatywną i aktywną. Dorzućmy jeszcze do tych cech znajomość zasad ekonomii, zasad zarządzania procesami, umiejętności organizatora i zamiłowanie do wykorzystywania rozwiązań informatycznych. W pracy na pewno przyda się logistykowi również logiczne myślenie, przewidywanie skutków działań i bardzo dobra znajomość języków obcych. Na kształcenie osób o właśnie takich kwalifikacjach stawia Wyższa Szkoła Logistyki.

Uczelnia prowadzi naukę na trzech kierunkach studiów, z dziewięcioma specjalnościami do wyboru na studiach I stopnia oraz czterema na studiach II stopnia. WSL oferuje również siedem rodzajów studiów podyplomowych. Trzeba podkreślić, że Wyższa Szkoła Logistyki posiada elastyczny program kształcenia, dzięki czemu stale monitorując rynek pracy, powołuje nowe, atrakcyjne rodzaje studiów. Wśród nich bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się np. studia inżynierskie o specjalności Inżynieria systemów logistycznych", które umożliwiają zdobycie wysoko cenionych dziś kwalifikacji technicznych w dziedzinie logistyki i tytułu inżyniera logistyka. Wśród specjalności oferowanych w WSL są również: „Inwestycje i nieruchomości logistyczne", „Zarządzanie logistyką w małych i średnich przedsiębiorstwach", „Zarządzanie jakością", „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy", „Logistyka handlu i dystrybucji", „Logistyka produkcji", „Eurologistyka", czy „Ekonomika transportu".

Studenci poznają także rozwiązania logistyczne stosowane za granicą. Dzięki umowom bilateralnym podpisanym z uczelniami z dziewięciu krajów europejskich, studenci WSL korzystając z programu Erasmus wyjeżdżają na studia za granicą, a w ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Wielkiej Brytanii mają możliwość zdobywania dwóch dyplomów z zakresu logistyki.

Nowoczesna edukacja to jednak nie tylko wiedza i kontakty akademickie. To również w coraz większym stopniu kontakty ze światem gospodarczym i możliwość nauki logistyki od najlepszych. Dlatego WSL od początku swojego istnienia ściśle współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami zaliczanymi do liderów w swoich branżach. Wśród Partnerów Wyższej Szkoły Logistyki jest ponad dwadzieścia firm o zasięgi krajowym i zagranicznym, między innymi: Kuehne+Nagel, Raben, Prologis, DHL Express, Panopa, Dachser, Mandersloot, Promag, Still,  Agrobex i inne. Dzięki tej współpracy studenci WSL odbywają staże i praktyki zawodowe, menedżerowie tych firm uczestniczą w wykładach gościnnych, uczelnia za to ma możliwość na bieżące dostosowywać programy studiów do zmieniających się wymogów rynkowych.

Wyższa Szkoła Logistyki opracowała również nowatorski na skalę kraju, program współpracy ze szkołami średnimi. Uczelnia kilka lat temu przyszła z pomocą tym nauczycielom, którzy niemal z dnia na dzień zostali postawieni przed faktem prowadzenia zajęć z nieznanych im dotąd przedmiotów logistycznych. Na rynku nie było podręczników i pomocy dydaktycznych. Wyższa Szkoła Logistyki nie tylko uruchomiła studia podyplomowe dla nauczycieli, ale także wykładowcy uczelni wraz z pracownikami Instytutu Logistyki i Magazynowania napisali podręczniki dla uczniów i regularnie pomagają w gromadzeniu materiałów, pomocnych w prowadzeniu zajęć, a dzięki umowom partnerskim z czołowymi w kraju przedsiębiorstwami, poznańska uczelnia daje możliwość zobaczenia logistyki w praktyce. W ramach tego programu, WSL organizuje Forum Nauczycielskie. Konferencja jest nie tylko corocznym podsumowaniem pomocy jaką  WSL oferuje nauczycielom kształcącym w zawodach technik logistyk i technik spedytor, ale także ma na celu poprawę edukacji logistycznej w szkołach ponadgimnazjalnych. Od trzech lat uczelnia organizuje również Ogólnopolską Olimpiadę Logistyczną, która doskonale uzupełnia program „WSL dla szkół średnich”.

Jak widać, Wyższa Szkoła Logistyki nie tylko kształci w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie, ale także zapewnia wszechstronny rozwój swoim studentom. I wydaje się, że to jest dziś klucz do sukcesu! Poznańskiej uczelni życzymy kolejnych dziesięcioleci tak dynamicznego rozwoju.

Giełdy transportowe i platformy logistyczne bez tajemnic!

Proszę o kasę