w

Nowy raport Amadeus "Usługi dodatkowe: sposób na większy dochód"

 Nowy raport branżowy, zatytułowany „Usługi dodatkowe: sposób na większy dochód” („Cross-Sell Your Way to Profit”), wskazuje niewykorzystany przez branżę turystyczną potencjał usług dodatkowych świadczonych przez niezależnych dostawców*. Zawarte w studium analizy rekomendują dostawcom usług turystycznych kierunek działań, wskazując na prognozowany 30-procentowy wzrost przychodów z usług dodatkowych do roku 2015. Raport zwraca uwagę na rozwój niestandardowych usług, takich jak wirtualne zwiedzanie i cyfrowi portierzy, które w ciągu najbliższej dekady radykalnie zmienią oczekiwania klientów. Ponadto raport wskazuje działania, które muszą podjąć dostawcy usług turystycznych, by efektywnie sprzedawać nowe usługi, oraz podkreśla kluczową rolę, jaką odegrają rozwiązania mobilne w upowszechnieniu nowych usług w ciągu najbliższych pięciu lat.

Raport został opracowany przez niezależną firmę badawczą Forrester Consulting na zamówienie firmy Amadeus, wiodącego dostawcy rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla globalnej branży turystycznej.

W raporcie pada m.in. stwierdzenie, że „Usługi dodatkowe świadczone przez firmy niezależne otwierają przed dostawcami usług turystycznych nowe źródła dochodów, które według szacunkowych ocen mają do roku 2015 wzrosnąć o 30% w stosunku do roku ubiegłego. Narasta przekonanie, że usługi dodatkowe firm niezależnych staną się dla dostawców usług turystycznych ważnym składnikiem przychodów. Warunkiem jest właściwe skomponowanie oferty i udostępnienie udogodnień podczas całej podróży, za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedaży.”

Raport opracowano w oparciu o badania ilościowe, w których 67% respondentów stanowili przedstawiciele marek turystycznych, o rocznych przychodach przekraczających 1 mld USD. Zawiera on również informacje o charakterze jakościowym, zebrane od branżowych ekspertów reprezentujących linie lotnicze, hotele, koleje i operatorów rejsów wycieczkowych. Zgromadzone dane szczegółowo ilustrują skalę potencjału dochodów, ukazują przyszłościowe usługi dodatkowe świadczone przez niezależnych dostawców, które wpłyną na wzrost sprzedaży. Wypunktowano także zmiany, jakie muszą dokonać się w różnorodnych kanałach sprzedaży, by umożliwić efektywną sprzedaż usług dodatkowych, realizowanych przez firmy niezależne, zgodnie z potrzebami klientów.

Najważniejsze wnioski

Wartość usług dodatkowych świadczonych przez niezależnych dostawców będzie w ciągu najbliższych 5 lat rosnąć dziesięciokrotnie szybciej od ogólnej wartości sprzedaży
Przychody z usług dodatkowych świadczonych przez niezależnych dostawców będą w latach 2010-2015 rosnąć w tempie 30%. Biorąc pod uwagę, że wzrost branży turystycznej w tym samym okresie szacowany jest na 3%, analiza wykazuje, iż usługi dodatkowe świadczone przez niezależnych dostawców będą rosnąć dziesięciokrotnie szybciej, niż całkowita sprzedaż w branży. Według raportu, przychody z usług dodatkowych świadczonych przez niezależnych dostawców będą w roku 2015 stanowić 2,5% całości dochodów dostawców usług turystycznych, co dla firmy o przychodach 1 mld USD daje 25 mln USD.

W ciągu najbliższych 10 lat niestandardowe usługi dodatkowe radykalnie zmienią możliwości podróżujących, otwierając przed dostawcami usług turystycznych nowe drogi innowacji
Podczas, gdy tradycyjne usługi świadczone przez niezależnych dostawców, takie jak ubezpieczenia, wypożyczanie samochodów czy sprzedaż miejsc hotelowych powinny wciąż cieszyć się popularnością, dostawcy usług turystycznych widzą wielki potencjał w szerokiej gamie dotychczas niewykorzystywanych produktów i usług. Ponad połowa dostawców usług turystycznych (54%) spodziewa się, że do roku 2020 wprowadzi do oferty usługi rzeczywistości wirtualnej, pozwalające klientom „zwiedzać” lotniska, hotele i statki wycieczkowe jeszcze przed wyruszeniem w podróż. Z kolei 80% udostępni klientom „cyfrowych portierów”, a 37% zabiegi spa w trakcie podróży. Dostawcy usług turystycznych spodziewają się, że oferta będzie kształtować się pod wpływem ogólnych trendów, wśród których największą rolę odgrywać będą rozwiązania mobilne (81% uważa je za bardzo ważne) oraz ruch turystyczny do i z krajów rozwijających się (59% uważa go za ważny lub bardzo ważny).

Rozwiązania mobilne dorównają witrynom internetowym jako kanał sprzedaży usług firm niezależnych
Choć respondenci dostrzegają ograniczenia rozwiązań mobilnych, jako efektywnego sposobu sprzedaży usług niezależnych dostawców, pozycjonując je za tradycyjnymi kanałami, takimi jak miejsca sprzedaży biletów lotniczych czy recepcje hoteli, spodziewają się jednak rosnącej ich roli w ciągu najbliższych pięciu lat. Biorąc pod uwagę popularność smartfonów i tabletów, a także istniejącą w branży potrzebę bardziej elastycznych możliwości sprzedaży, dostawcy usług turystycznych uważają, że rozwiązania mobilne osiągną do 2015 roku efektywność sprzedaży usług dodatkowych bliską witrynom internetowym. Rozwiązania mobilne będą się stopniowo stawać najważniejszym kanałem sprzedaży usług firm niezależnych po dokonaniu rezerwacji.

Do najważniejszych kanałów dotarcia do klientów z ofertą usług firm niezależnych respondenci zaliczają także media społecznościowe i terminale samoobsługowe.

Jak mówi Marcos Isaac, dyrektor Travel Services Business Group w firmie Amadeus, „Obecnie branża koncentruje się na usługach dodatkowych à la carte’, jednak raport zwraca uwagę na coraz większe znaczenie usług świadczonych przez firmy niezależne. W przyszłości podróżujący będą korzystać z szeregu nowatorskich usług, często świadczonych przez firmy spoza branży turystycznej. Aby w pełni wykorzystać nowe możliwości, dostawcy z różnych sektorów muszą wiedzieć, z kim nawiązywać współpracę, poznać potencjał dochodów i znaleźć optymalne sposoby sprzedaży usług firm niezależnych.”

Raport „Usługi dodatkowe: sposób na większy dochód” („Cross-Sell Your Way to Profit”) powstał w ramach serii przedsięwzięć badawczych Amadeus Traveller Series, której celem jest stymulowanie nowych kierunków myślenia i nowatorstwa w branży turystycznej.

Raport dostępny jest do pobrania pod adresem: www.amadeus.com/amadeus/cross-sell-for-profit.html?PRESS=115. Materiał w wersji polskiej będzie wkrótce dostępny na stronie www.amadeus.com.pl


* Usługi dodatkowe firm niezależnych to usługi dostarczane bądź realizowane na rzecz dostawcy usług turystycznych przez niezależnego dostawcę, z których dochód przekazywany jest przez niego w formie prowizji.

***

Informacje o firmie Amadeus
Amadeus to wiodący dostawca zaawansowanych rozwiązań technologicznych i usług przetwarzania danych dla światowej branży turystycznej.

Docelowe grupy klientów firmy to dostawcy usług turystycznych (np. linie lotnicze, hotele, przewoźnicy kolejowi, przewoźnicy promowi), sprzedawcy usług turystycznych (biura podróży, w tym online) i odbiorcy (firmy jak i turyści indywidualni).

Amadeus opiera swoją działalność na modelu biznesowym bazującym na transakcjach. W 2010 roku system Amadeus przetworzył ponad 850 milionów transakcji.

Amadeus ma swoje placówki w Madrycie (siedziba główna firmy i dział marketingu), Nicei (dział rozwoju) i Erding (dział operacyjny – centrum przetwarzania danych) oraz biura regionalne w Miami, Buenos Aires, Bangkoku i Dubaju. Firma Amadeus świadczy usługi dla klientów za pośrednictwem 73 lokalnych Organizacji Handlowych Amadeus obejmujących swoją działalnością 195 krajów.

Spółka jest notowana na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji pod symbolem „AMS.MC”. W 2010 roku firma odnotowała zysk w wysokości 2,683 mln euro oraz EBITDA w wysokości 1,015 mln euro. Amadeus zatrudnia na całym świecie ponad 10 130 pracowników, reprezentujących 123 narodowości.

Więcej informacji o firmie Amadeus można znaleźć na stronie internetowej www.amadeus.com.pl

Więcej informacji na temat działań firmy Amadeus w zakresie finansów i inwestycji można znaleźć na stronie www.investors.amadeus.com

Kontakt dla mediów

Joanna Parasiewicz
Account Director
Dział Nowych Technologii
Sigma International (Poland) LTD
tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93 wew. 140
e-mail: [email protected]
www.sigma.com.pl

Elżbieta Więckiewicz
Account Manager
Dział Nowych Technologii
Sigma International (Poland) LTD
tel: +48 22 628 04 88, 628 05 93 wew. 108
e-mail: [email protected]
www.sigma.com.pl

Avatar photo

Napisane przez Sigma

Firma DCB edukuje społeczności lokalne

Wprost: rzecznikprasowy.pl stroną tygodnia!