w

Lotnisko Chopina w programie IATA BIP – Baggage Improvement Programme

„Nawet najlepsze procesy obsługi i wysokie oceny pasażerów nie zwalniają lotnisk, linii lotniczych i innych podmiotów biorących udział w procesie obsługi bagażu od ciągłego monitorowania i dostosowywania procedur do zmieniających się technologii i oczekiwań pasażerów” – wychodząc z tego założenia IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych) postanowiła uruchomić program, w wyniku którego obsługa bagażu na lotniskach stanie się bardziej przyjazna i zrozumiała dla podróżnych, a także bardziej niezawodna i mniej uciążliwa dla przewoźników.

Program realizuje 200 wybranych lotnisk na całym świecie, kluczowych – w opinii IATA – dla rozwoju transportu lotniczego. Udział w programie jest dobrowolny, ale można do niego przystąpić tylko na zaproszenie organizatora. Lotnisko Chopina jest jedynym portem w Polsce i jednym z pięciu z Europy Środkowo-Wschodniej, które takie zaproszenie otrzymało.

– Przyjęliśmy je z ogromną satysfakcją i traktujemy jako wyróżnienie. Świadczy to o rosnącej pozycji Warszawy na lotniczej mapie Europy oraz wpisuje się w naszą misję, której jednym z elementów jest efektywne zarządzanie infrastrukturą lotniskową, przy zachowaniu wysokiej jakości świadczonych usług oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa – mówi Michał Hofman, kierownik Zespołu ds. Technologii i Jakości Obsługi Pasażerów.

W ramach realizacji programu na Lotnisku Chopina powołany został zespół specjalistów złożony z przedstawicieli portu lotniczego, linii lotniczych, agentów obsługi naziemnej oraz Straży Granicznej i Służby Celnej. Koordynatorem programu jest Służba Obsługi Pasażerów.

Dotychczas zespół zakończył przegląd obowiązujących procesów obsługi bagażu. W kolejnej fazie procesy te zostaną poddane analizie a następnie opracowany zostanie program zmian. Zakończenie programu przewidziano na koniec przyszłego roku.

– Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której 100 proc. bagaży przewożonych będzie w stanie nienaruszonym i na czas do wyznaczonego celu. Tego oczekują od nas pasażerowie – mówi Michał Hofman.

Avatar photo

Napisane przez Przemyslaw Przybylski

System Symfonia w wersji 2012 już dostępny, wraz z nowym Integratorem do ACT!-a

GDF SUEZ Energia Polska wspiera polską kulturę