w

Kto jest odporny na zakażenia wirusem HIV?

Wirus HIV aby się namnożyć, atakuje tylko te komórki naszego organizmu (limfocyty), które na swojej powierzchni mają 2 typy receptorów: CD4 i CCR5. Wirus HIV może wejść do komórki tylko w obecności tych dwóch receptorów.

W przypadku braku jednego z receptorów, zakażenie wirusem HIV jest niemożliwe.

W populacji europejskiej, co piąta osoba posiada mutację w genie odpowiadającym za syntezę białka CCR5, co powoduje, że ten receptor nie pojawia się na powierzchni limfocytu T. Opisana mutacja dotyczy delecji (braku) 32 par zasad w sekwencji CCR5 (mutacja zapisywana jako CCR5Δ32).
Występowanie mutacji w CCR5 wiąże się z całkowitą lub częściową odpornością na zakażenia wirusem HIV.

Osoby, które odziedziczyły obie zmutowane kopie genu (po jednej od matki i ojca) nie mają prawidłowych receptorów CCR5 i dlatego są odporni na zakażenia HIV.

Natomiast osoby, które mają tylko jedną zmutowaną kopię genu CCR5 a druga kopia genu jest prawidłowa, są częściowo odporne na zakażenia HIV a i AIDS u takich osób rozwija się wolniej.

Koszt badania na odporność na HIV wynosi ok. 400 zł.

Załączniki

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Higiena jamy ustnej

Jak przebiega zmiana nazwiska i kiedy można się o nią ubiegać?