w

Konferencja "ESG – transformacja i przyszłość sektora lotniczego" na Uczelni Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego organizuje konferencję „ESG – transformacja i przyszłość sektora lotniczego”, która odbędzie się 13 czerwca 2024 roku w Warszawie. Wydarzenie ma na celu wspieranie procesu transformacji zgodnie z koncepcją ESG (Environmental, Social and Governance) oraz promowanie współpracy i edukacji w sektorze lotniczym. Konferencja stanowi odpowiedź na nowe unijne przepisy, które nakładają obowiązek sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla firm w formie raportów.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 od wystąpienia Radosława Włoszka – Prezesa Zarządu Kraków Airport im. Jana Pawła II oraz Prezesa Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wystąpień i paneli eksperckich dotyczących kluczowych zagadnień związanych z ESG w lotnictwie. W programie przewidziane są prelekcje na temat regulacji i  roli lotnictwa w łańcuchu dostaw, zjawiska greenwashingu oraz analizy podwójnej istotności. Eksperci omówią również kwestie związane z wykorzystaniem paliw lotniczych o niższym wpływie na środowisko oraz zastosowaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Kolejne panele skupią się na praktycznych aspektach wdrażania koncepcji ESG w organizacjach lotniczych, w tym roli zarządu w procesie transformacji, strategiach tworzenia i wdrażania ESG, wymaganiach dotyczących ładu korporacyjnego oraz przygotowaniu do raportowania ESG. Konferencja zakończy się analizą przyszłości podmiotów lotniczych pod kątem zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem analizy raportów ESG oraz zarządzania ruchem lotniczym.

Wśród prelegentów znajdą się uznani eksperci z branży lotniczej i zrównoważonego rozwoju, w tym Marta Włodarczyk-Woźniczko, specjalistka w zakresie ESG, dr Tomasz Braun, Prorektor Uczelni Łazarskiego, ekspert ds. zarządzania zrównoważonym rozwojem, dr inż. Tomasz Balcerzak, Prezes Wademekum Sp. z o. o i Aerospace Technology Sp. z o. o.,  Piotr Dolata, LLM, LLB, Jarosław Bogucki Fundacja Integracja, a także wykładowca Uczelni Łazarskiego dr Agnieszka Kunert-Diallo, Dyrektor Biura Compliance i Regulacji w PLL LOT oraz Polskiej Grupie Lotniczej i  Mateusz Dudziel Dyrektor Biura Paliw PLL LOT. Obecność tych autorytetów zapewni wysoki poziom merytoryczny konferencji oraz możliwość zdobycia cennych informacji i nawiązania wartościowych relacji w branży lotniczej.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

 Więcej informacji na stronie: https://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/33825-esg-transformacja-i-przyszlosc-sektora-lotniczego

Avatar photo

Napisane przez Filipczak Aneta

TCL celebruje partnerstwa sportowe tuż przed rozpoczynającymi się piłkarskimi mistrzostwami w Europie

Klucz do sukcesu – jak uwolnić swój potencjał biznesowy?