w

Komunikacja zmiany w europejskim badaniu Ecco Zoomerang

Europejskie firmy coraz mocniej dostrzegają konieczność włączania agencji PR w procesy komunikowania zmian zachodzących w ich organizacjach. Ten trend można wyraźnie zauważyć w wynikach badania Ecco Zoomerang. Dziś już prawie jedna trzecia agencji Ecco otrzymuje zapytania od klientów dotyczące doradztwa w zakresie komunikacji zmian częściej niż pięć razy w roku a 56 proc. pozostałych do czterech razy w roku. Znaczny i duży potencjał wzrostu praktyki komunikacji zmian zauważa już 65 proc. szefów agencji PR przebadanych w osiemnastu krajach europy a tylko 18 proc. uważa, że potencjał idący za tą praktyką jest raczej niewielki.

Do najważniejszych czynników, które napędzają, rozwój praktyki komunikacji zmiany ankietowani zaliczyli na podstawie obserwacji rynków:dynamiczny rozwój i globalizację przedsiębiorstw – 61 proc., rozwój nowych technologii – 56 proc., szybkość komunikacji i zmniejszenie barier w komunikacji – 33 proc., rozwój nowych mediów – 28 proc. Co ciekawe tylko co piąty (22 proc.) ankietowany w badaniu Ecco Zoomerang wskazał kryzys finansowy jako czynnik sprzyjający rozwojowi praktyki zarządzania zmianą. Klienci agencji public relations  korzystają więc ze wsparcia PR raczej w sytuacjach zmian charakteryzujących się pozytywnym czynnikiem.

„Procesy globalizacyjne wymuszają na firmach ewolucję sposobów komunikacji. Rynek automatycznie pozbywa się firm nie dbających o kontakty ze swoim otoczeniem, ze szczególnym naciskiem na pracowników i klientów. Firmy zaczynają rozumieć, iż nie ma miejsca dla organizacji, które w czasie swego funkcjonowania  nie wykształciły umiejętności kreowania odpowiednich relacji z otoczeniem”– wyjaśnia Norbert Ofmański, prezes On Board PR.

Europejskie agencje wskazały również, iż doradztwem w zakresie komunikacji zmian najbardziej zainteresowane były branże tradycyjne, zatrudniające dużą liczbę pracowników. Głównie takie jak: przemysł i energetyka, finanse i ubezpieczenia oraz sektor publiczny. Tuż za nimi komunikacją zmiany interesowały się branże: motoryzacyjna, IT i budowlana. Na dalszych miejscach uplasowały się farmacja, retail oraz media.

Przedsiębiorstwa poszukiwały głównie doradztwa w obszarach związanych ze zmianą strategii firmy, rebrandingiem oraz fuzjami i przejęciami.

Brak zrozumienia pracowników dla przyczyn zmian, wprowadzanie zmian będących w konflikcie z dotychczasową kulturą organizacji, brak umiejętności komunikacyjnych u liderów zmian, brak lub poważne problemy i błędy w komunikacji wewnętrznej przed procesem wdrażania zmian – to główne problemy z jakimi zetknęły się w ciągu ostatnich dwóch lat w praktyce komunikacji zmiany agencje Ecco w Europie. Generalnieistnieje wyraźna granica między podejściem do zmiany w kulturach społeczeństw Wschodu i Zachodu. Na Wschodzie zmiana jest postrzegana jako coś naturalnego i ludzie wiedzą, jak myśleć z wyprzedzeniem, szukając dla siebie w niej nowych możliwości. W zachodniej kulturze ludzie wydają się być bardziej nieufni w stosunku do proponowanej zmiany. Pierwsze zetknięcie personelu ze zmianami powoduje z reguły ich obojętność, opór lub niechęć, rzadziej akceptację. Pamiętajmy, iż ludziom łatwiej jest zrozumieć zmianę jeżeli wiedzą na czym ona będzie polegać. Często zdarza się, że organizacje dokonują zmian nie informując prawidłowo o tym procesie swoich pracowników. Czego następstwem jest tylko eskalacja napięcia – komentuje Norbert Ofmański.

W ramach badania Ecco Zoomerang zapytano również agencje public relations jakie potencjalne wydarzenia w firmach europejskich będą ich zdaniem przyczynąwystąpienia zmian w ciągu najbliższych pięciu lat, gdzie doradztwo w zakresie Change Communications będzie mogło być wykorzystane przez te firmy. Za najważniejsze  przedstawiciele agencji uznali fuzje i przejęcia, zmiany organizacyjne oraz zmiany w strategii firmy oraz rebranding.

Badanie Ecco Zoomerang zostało przeprowadzone na grupie 18 europejskich agencji Ecco Internationals Communications Network. Wyniki przedstawiono na spotkaniu członków sieci Ecco, które w tym roku odbyło się w Pradze.

On Board PR Ecco Network (www.onboard.pl). Firma świadczy usługi w dziedzinie doradztwa public relations. Jest laureatem nagrody Impactor 2009 dla najbardziej podziwianej agencji PR w Polsce. Zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu przychodów spośród 200 największych firm PR świata (wg rankingu The Holmes Report 2006). Wspólnie z firmami PR z kilkudziesięciu krajów tworzy międzynarodową sieć ECCO Network – jedną z największych sieci firm PR na świecie. Od 2007 roku posiada własne biuro w Kijowie na Ukrainie. On Board PR jest członkiem Związku Firm Public Relations, partnerem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem wielu nagród w międzynarodowych  i polskich konkursach (IPRA GWA, Magellan, Złote Spinacze). Firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie komunikacji oferując strategiczne doradztwo m.in. w obszarach: Brand Public Relations, Corporate&Financial Communications, Investor Relations, Crisis Management.

On Board PR działa w ramach grupy skupiającej m.in. agencję reklamową San Markos (www.sanmarkos.pl) i agencję interaktywną Think Kong (www.thinkkong.pl) .

Dodatkowych informacji udziela:

Dariusz Chrzanowski

On Board Public Relations Sp. z o.o.,

Ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

tel.(+48 22) 321-51-00,

e- mail: [email protected]

Avatar photo

Napisane przez On Board PR

Urlopowe ABC konsumenta

Call center gwarancją sukcesu nowoczesnej firmy