w ,

Klimatyzacyjne wdrożenie SENTE eSystem

Celem inwestycji jest wdrożenie zintegrowanej aplikacji SENTE eSystem 3.0 w kujawsko – pomorskiej spółce, która już od pół wieku produkuje m.in. wentylatory dachowe, osiowe i promieniowe.

W trakcie dwumiesięcznej analizy przedwdrożeniowej, przeprowadzonej latem 2010 roku, oba zespoły projektowe ustaliły ostateczny kształt projektu, w myśl którego nowe oprogramowanie ma poprawić procesy biznesowe spółki w obszarze sprzedaży, zakupów, produkcji, środków trwałych, kadr i płac oraz finansów i księgowości.

Dotychczas wykorzystywaliśmy kilkanaście, działających niezależnie od siebie aplikacji, opracowanych na własne potrzeby. Niestety nie były one ze sobą powiązane, co znacznie utrudniało nam bieżące funkcjonowanie i wydłużało czas wykonania wszystkich zdarzeń informatycznych. Stąd nasza decyzja o wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego, obejmującego wszystkie procesy zachodzące w naszej firmie – mówi Tomasz Piątkowski, kierownik projektu wdrożeniowego z firmy Konwektor.

System został już skonfigurowany i zmodyfikowany, co inwestor potwierdził pozytywnymi testami akceptacyjnymi. Ponadto, konsultanci przeprowadzili szkolenia dla ponad 30. przyszłych użytkowników oprogramowania.

Harmonogram uruchomienia nowego oprogramowania podzielono na dwa etapy. Wedle wstępnych planów inwestora uruchomienie w obszarze personelu nastąpi w czerwcu br., a produkcji, logistyki oraz finansów i księgowości w styczniu 2012 roku.

Avatar photo

Napisane przez Kaczkowski Daniel

Twój styl, twoje dodatki

System ILS CAT III na Lotnisku Chopina – Inwestycja w bezpieczeństwo