w

KCSP wkracza na rynek inteligentnego rolnictwa

„Dzięki wejściu we współpracę z niemiecką firmą Simplum stajemy się firmą globalną i otwieramy się nie tylko na rynki europejskie” – mówi Bartłomiej Gawron, Dyrektor Generalny KCSP S.A. „Wiemy, że to bardzo ważny krok w realizacji naszych planów strategicznych, związanych z pracami badawczo-rozwojowymi nad technologiami komunikacji bezprzewodowej czy inteligentnych pomiarów” – dodaje.

Unia Europejska na podstawie wytycznych 92/102/EEC definiuje zasady znakowania zwierząt hodowlanych, a tym samym wspiera skierowanie rynku rolnictwa, na nowe tory technologicznego rozwoju. Obecnie znakowanie odbywa się przez kolczyki z wygrawerowanym numerem gospodarstwa, z którego pochodzą zwierzęta. Takie oznakowanie pozwala jedynie na określenie miejsca pochodzenia zwierzęcia. Proces chowu jest w chwili obecnej automatyzowalny w niewielkim stopniu, w praktyce większość prac odbywa się ręcznie. Dzięki wprowadzeniu na rynek rolny nowoczesnego rozwiązania oferowanego przez Simplum możliwe będzie wdrożenie  skutecznych systemów jakości czy weryfikacja i potwierdzenie żywności ekologicznej. System poprawi też kontrolę i bezpieczeństwo oraz będzie stanowić skuteczne narzędzie dla instytucji monitorujących procesy hodowli zwierząt rzeźnych.

„Związanie się ze spółką technologiczną, jaką jest KCSP przynosi nam przede wszystkim rozszerzenie oferty adresowanej do rynku, który dzisiaj obsługujemy. Pełna komplementarność rozwiązań wdrażanych przez Simplum i oferowanych przez KCSP tworzy kompleksową ofertę, zapewniającą znaczne korzyści użytkowe.  Połączenie technologii oraz know-how, efektywnie usprawni procesy biznesowe na rynku hodowli zwierząt i rzeźni w niespotykanym dotąd wymiarze, z korzyścią dla całego rynku” – dodaje Dieter Küchler, Prezes Zarzadu Simplum GmbH.

W kwestii bezpieczeństwa brak miejsca na kompromisy

Porady Kaspersky Lab dla wszystkich mam