w

Jak biznes może wspierać energię społeczną? Panel ekspercki na Kongresie Ekonomii "Open Eyes Economy Summit"

Energia społeczna, czyli psychiczna dynamika istniejąca między ludźmi, to siła, która napędza nasze codzienne działania, zarówno w relacjach osobistych, jak i w miejscu pracy. Podczas Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości „Open Eyes Economy Summit” w Krakowie eksperci dyskutowali o korzyściach, jakie przynosi ona społeczeństwu i gospodarce, oraz jak przekuć ją w realne działania.

W trakcie kongresu uczestnicy podkreślali, że energia społeczna ma swoje źródło w ludziach i nabiera sensu w biznesie, gdy wychodzi od pracowników, a zarząd jest otwarty na jej rozwój. Poprzez wsparcie różnorodnych inicjatyw, które tę energie wyzwalają, firmy nie tylko integrują swoje zespoły, ale także wywierają pozytywny wpływ na społeczeństwo. Energia społeczna w biznesie staje się zatem realnym narzędziem generowania korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla społeczności lokalnych.

– Energia społeczna w biznesie ma sens tylko wtedy, gdy wychodzi od pracowników, a zarząd
czy dyrektorzy są na nią otwarci i dają przestrzeń do jej realizacji. Wymuszoną inicjatywę nie wszyscy będą czuli, to musi być coś naturalnego, oddolnego. Oczywiście można w pewnym momencie pomóc zarządzać tą energią, ukierunkować ją, tak jak na przykład w Soonly, gdy powstała fundacja wspierająca inicjatywy pracowników 
– podkreśliła Anna Panek, członkini Zarządu i Dyrektor HR Soonly Finance.

W trakcie panelu padły również spostrzeżenia innych uczestników, mówiących o znaczeniu współpracy między biznesem a trzecim sektorem. Uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, że w kontaktach między nimi należy stawiać na bliskie relacje i partnerstwo, zamiast ograniczać swoją rolę wyłącznie do wsparcia finansowego. Zauważyli też, że nawet w obliczu kryzysu gospodarczego i malejących budżetów na projekty społeczne, można pomagać partnerom chociażby poprzez wymianę kompetencji.

Przedstawiciele firm zorientowali się, że energia społeczna jest ważna, że trzeba mieć
na nią wpływ i że w biznesie mamy swoje wartości, które bardzo często są zbieżne z wartościami trzeciego sektora. Korzystając wzajemnie ze swojej eksperckości, ucząc się od siebie nawzajem, możemy razem dokonywać naprawdę wielkich rzeczy – 
powiedziała Karolina Kanar-Kossobudzka, Group CSR Manager Allegro.

OEES to coroczne wydarzenie, które stanowi platformę dla liderów biznesu, nauki, kultury
i administracji do tego, by wspólnie dyskutować na temat nowych obszarów zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. To miejsce, gdzie inspirujące dyskusje i innowacyjne pomysły spotykają się z realnymi działaniami na rzecz pozytywnych zmian społecznych udowadniając, że biznes i gospodarka nie tylko mogą, ale powinny opierać się na wartościach społecznych.  W tym roku głównym tematem kongresu była energia społeczna i jej wpływ na społeczeństwo, mieszkańców miast i gospodarek. Na panelu dyskusyjnym dotyczącym roli społecznej w erze wyzwań udział wzięli: Anna Panek, członek Zarządu i Dyrektor HR Soonly Finance, Rafał Barański, CEO braf.tech, Karolina Kanar-Kossobudzka, Group CSR Manager Allegro, Robert Szymański, Head Of Marketing w Banku BPS SA oraz Michał Sokołowski, Hub Manager Infrastructure & Administration ABB Business Services. Moderatorem panelu był Rafał Olesiński, Partner Zarządzający Olesiński i Wspólnicy.

***

Soonly Finance jest największym polskim pożyczkodawcą online. Spółka udziela pożyczek przez internet pod markami Vivus i Zaplo. Dzięki własnym narzędziom analitycznym oraz automatyzacji procesu sprzedaży pożyczki Soonly są wypłacane ekspresowo, bardzo wysoko oceniane przez klientów oraz charakteryzuje je jeden z najniższych na rynku wskaźników pożyczek niespłacanych, zbliżony do poziomu ofert bankowych. Soonly w warszawskim biurze zatrudnia blisko 200 osób i należy w 100% do polskiego kapitału.

Napisane przez Mihvl

Zamrożenie budżetu Niemiec – kiedy muzyka ucichnie?

Motowizja poszerza zasięgi, od dzisiaj jest dostępna w Polsat Box, Polsat Box Go i Netii!