w

Infovide-Matrix dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zadaniem wdrażanej platformy jest umożliwienie natychmiastowej lokalizacji osoby dzwoniącej po pomoc pod numer alarmowy 112 i inne numery alarmowe. Platforma będzie służyć przekazywaniu służbom odpowiedzialnym za przyjmowanie wywołań alarmowych informacji o adresie zainstalowania w sieci telefonu w przypadku telefonów stacjonarnych, natomiast przy połączeniu z telefonu komórkowego do systemu będą przekazywane współrzędne geograficzne urządzenia końcowego, z którego dokonano połączenie. Dzięki zbudowaniu PLI CBD skróci się czas reakcji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Dodatkowo, wdrażana platforma umożliwi przyspieszenie procedury związanej z przenoszeniem numerów telefonów przy zmianie operatora.

W ramach realizowanej umowy świadczyliśmy usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem. W szczególności nasze prace objęły wsparcie przy organizacji zespołu utrzymania systemu PLI CBD w UKE (zgodnie z najlepszymi praktykami ITIL), jak również wsparcie przy przygotowaniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla systemu w oparciu o standard ISO 27001. Opracowaliśmy także ekspertyzy dotyczące dokumentacji analitycznej oraz projektów technicznych dostawcy systemu oraz odpowiadaliśmy za weryfikację działania Systemu PLI CBD podczas testów.” – powiedział Tomasz Wieczorkowski, partner odpowiedzialny za sektor administracji publicznej w Infovide-Matrix SA

Zrealizowany projekt PLI CBD był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Na jego realizację, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, przeznaczono ponad 19 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej stanowiło 85 proc. kwoty całkowitych wydatków.

Avatar photo

Napisane przez Justyna Forystek

Oracle przejmuje firmę FatWire Software

Pokaz kolekcji toreb Sushi na Itaka’s Holiday Party by Moda&Styl