w

Ile dopłacamy do subwencji oświatowej?

Subwencje w oświacie pokrywają zaledwie około 2/3 wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem tej istotnej dziedziny społecznego życia.  Dopłaty wnoszone przez samorządy stanowią znaczne obciążenia dla lokalnych budżetów i stale rosną. To między innymi  samorządowe kasy muszą wypłacać gwarantowane przez rząd podwyżki w sferze oświaty. Ponosząc te koszty samorządy świadomie uszczuplają swoje możliwości inwestycyjne , by zapewnić funkcjonowanie placówek szkolnych na możliwie najwyższym poziomie.

I tak na przykład obserwując budżet Ostrołęki w ostatnich pięciu latach widzimy stale rosnący  wkład miejskich pieniędzy w oświatę.

Wydatki Miasta na oświatę w latach 2007 – 2011 ( do czerwca br.) w tys. zł.

Rok  2007 2008 2009 2010 I-IV 2011
Wydatki Miasta  22,832 24,951 32,431  35,113 30,811

Są to kwoty wnoszone ponad subwencje otrzymywane z budżetu państwa. Można stwierdzić, że o tyle rząd niedoszacowuje realnych potrzeb samorządu w obszarze oświaty. Patrząc na wzrostową tendencję tego zjawiska nie możemy raczej mieć nadziei, że zaoszczędzimy na oświacie i przeznaczymy te środki na inne, równie ważne dla społeczności lokalnej dziedziny życia np. inwestycje drogowe.

Avatar photo

Napisane przez Wojciech Dorobiński

Ostrołęcki samorząd w czołówce inwestorów

Rusza Program Partnerski Vanberg Systems