w

Freedom Holding Corp. zakończył sprzedaż rosyjskiego biznesu

Freedom Holding Corp. (FRHC), założyciel Freedom Finance Europe, zakończył proces sprzedaży rosyjskich aktywów i tym samym dokonał rozpoczętego w ubiegłym roku zaprzestania wszelkich operacji w Rosji. To efekt trwającej od czerwca 2022 r. szerokiej restrukturyzacji holdingu, która jest odpowiedzią na rosyjską inwazję na Ukrainę i oficjalnym potępieniem tych działań przez firmę.

Transakcja sprzedaży Freedom Finance Investment Company (IC) i Freedom Finance Bank oficjalnie została zatwierdzona przez Rosyjski Bank Centralny. Nabywcą 100% udziałów w kapitale zakładowym został Maxim Povalishin, który wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora generalnego i członka zarządu firmy inwestycyjnej.

W ramach szeroko zakrojonej restrukturyzacji ogłoszonej w czerwcu 2022 roku Freedom Holding Corp. kupił również od Freedom Finance IC 90,43% udziałów w kazachskim Freedom Finance JSC, które obecnie w całości należą do holdingu. Pozwoliło to uzyskać pełną separację dotychczasowych aktywów firmy od rosyjskiego rynku.

„Decyzja Freedom Holding Corp. o sprzedaży rosyjskich aktywów – największej części działalności holdingu – wynikała z rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, mówi Timur Turlov, szef i założyciel Freedom Holding Corp, spółki matki Freedom Finance Europe. „Sytuacja spowodowała, że bez zawahania wspólnie zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem dla naszej firmy jest pozbycie się wszystkich rosyjskich aktywów, podobnie jak ja zrzekłem się rosyjskiego obywatelstwa” – dodaje.

Od pierwszego dnia działań wojennych na Ukrainie Freedom Finance Europe i Turlov osobiście udzielają pomocy humanitarnej mieszkańcom Ukrainy, przekazując łącznie około 8 milionów euro ukraińskim organizacjom charytatywnym. Środki te zostały wykorzystane na zakup ambulansów reanimacyjnych, sprzętu medycznego i artykułów pierwszej potrzeby.

„Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę dla nas wszystkich stało się jasne, że nie możemy dalej funkcjonować i inwestować na rosyjskim rynku. To było sprzeczne z naszymi wartościami. Zdecydowaliśmy całkowicie odciąć się od Rosji i rosyjskiego rynku. Jestem przekonana, że ta słuszna decyzja pozwoli wzmocnić ekspansję na rynki wschodzące, takie, jak Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej” – mówi Olena Bondar, dyrektor biura Freedom Finance Europe Poland.

Napisane przez AK

Odśrodkowe rynki wschodzące

VeloBank uatrakcyjnia ofertę dla klientów firmowych: 4,9% na rachunku lokacyjnym