w

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 – podsumowanie, badania, wnioski

Jeszcze w trakcie, na bieżąco, jak również po zakończeniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 pytaliśmy o opinie, zbieraliśmy oceny, wyciągaliśmy wnioski. O fachową pomoc poprosiliśmy ośrodek badawczy. Wszystko po to, aby pozyskać jak największą wiedzę o ostatniej edycji i na jej podstawie móc rozpocząć prace nad czwartym Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA.

Wyniki badań na uczestnikach EEC 2011 pokazują, iż blisko 90 proc. słuchaczy, panelistów i partnerów jest zadowolonych z uczestnictwa w Europejskim Kongresie Gospodarczym. Ankietowani docenili głównie atmosferę Kongresu, tematykę wystąpień i dobór ekspertów. W konsekwencji, zdecydowana większość uczestników (ponad 90 proc.) deklaruje chęć ponownego uczestnictwa w imprezie w 2012 r.

W opinii uczestników, siłą organizacji Kongresu jest również komunikacja z uczestnikami – dostęp do informacji i internetowy system Kongresu. Słabością wydarzenia w opinii badanych jest zbyt mały czas na prowadzenie dyskusji z panelistami oraz konieczność przemieszczania się pomiędzy lokalizacjami EEC 2011, których w tym roku było aż 11. 

Warto zauważyć, że Katowice pod względem infrastruktury i możliwości dojazdowych stanowią najlepszą lokalizację dla tego typu wydarzenia w naszym kraju. W stosunkowo niewielkiej odległości znajdują się cztery lotniska, autostrady, a podróż z Warszawy do Katowic pociągiem zajmuje niewiele ponad 2,5 godziny – wylicza Wojciech Kuśpik. W perspektywie kilku lat powstanie tutaj Międzynarodowe Centrum Kongresowe, wtedy poprawią się również warunki, w których będziemy organizować wszystkie sesje, debaty i inne wydarzenia kongresowe. Już w przyszłym roku postaramy się o większą konsolidację, być może zredukujemy liczbę kongresowych aren, co powinno pozytywnie wpłynąć na jeszcze lepszą integrację gości EEC.

Jedną czwartą wszystkich uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 stanowili pochodzący ze Śląska. Zdecydowana większość na EEC 2011 to goście z różnych polskich miast oraz liczna reprezentacja spoza kraju.

Fakt organizacji EEC 2011 został doceniony przez katowiczan. Ponad 70 proc. mieszkańców miasta wiedziało, iż w dniach 16-18 maja odbył się Kongres. Blisko 90 proc. katowiczan chce, aby EEC odbył się w tym mieście również za rok.

– Jeśli chodzi o oczekiwania uczestników EEC wobec spędzania czasu po zakończeniu sesji tematycznych, ponad 70 proc. ankietowanych zadeklarowała chęć uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących zarówno organizatorów Kongresu jak i partnerów EEC. Niecałe 20 proc. jest zainteresowanych korzystaniem z oferty kulturalno-rozrywkowej w mieście, co świadczy o tym, że tegoroczna oferta wydarzeń towarzyszących EEC została oceniona dobrze i że przed nami wyzwanie co najmniej powtórzenia tego wyniku w przyszłym roku – dodaje Wojciech Kuśpik.

W 100 sesjach Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 uczestniczyło blisko sześć tysięcy gości, 900 prelegentów i 500 przedstawicieli mediów. W ramach wolontariatu w największej imprezie biznesowej w Europie Środkowej wzięło udział ponad 150 studentów z różnych uczelni polskich i zagranicznych, a przy organizacji Kongresu pracowało ponad 100 ochroniarzy, kilkudziesięciu podwykonawców – łącznie około 3 000 osób. Przez trzy kongresowe dni uczestnicy mogli korzystać z 500 taksówek. 

W Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 udział wzięło czterech premierów krajów Europy Środkowej: Donald Tusk,Prezes Rady Ministrów RP; Jadranka Kosor, Premier Republiki Chorwackiej; Petr Nečas, Premier Republiki Czeskiej; Viktor Orbán, Premier Węgier oraz dwóch obecnych i trzech byłych Komisarzy UE: Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości; Janusz Lewandowski, Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego oraz Danuta Hübner, Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej w latach 2004-2009, Peter Mandelson, Komisarz UE ds. Handlu w latach 2004-2008, Sekretarz Stanu ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności Wielkiej Brytanii w latach 2009-2010 i Günter Verheugen, Komisarz UE ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds. Rozszerzenia w latach 1999-2004.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 gościło czterech ministrów polskiego rządu: Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego; Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa; Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska; Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak również około 20 sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Co istotne, na EEC 2011 bardzo silnie reprezentowany był biznes. Przedstawiciele największych europejskich przedsiębiorstw, prywatni przedsiębiorcy, reprezentanci instytucji finansowych, osoby decydujące o milionach przeznaczonych na inwestycje – to również liczni goście, którzy znacząco podnieśli rangę wydarzenia – podsumowuje Wojciech Kuśpik. – Już teraz zapraszam w maju 2012 roku na czwarty Europejski Kongres Gospodarczy !

###

*badania wśród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 na reprezentatywnej próbie badawczej przeprowadził instytut badawczy BCMM – badania marketingowe sp. z o.o. w dniach 6-13 czerwca br.

***

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl. Współorganizatorami EEC są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 –www.eec2011.eu

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eec2011.eu/

Oracle wprowadza na rynek Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure

Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (MUTW) już w Warszawie