w

Europa innowacji na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 (European Economic Congress – EEC), który odbędzie się w Katowicach między 16 a 18 maja br. otworzy Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej – Komitetu Organizacyjnego EEC 2011. Wystąpienia inauguracyjne zapowiedzieli również Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP, Petr Nečas, Premier Republiki Czeskiej, Viktor Orbán, Premier Węgier, Iveta Radičová, Premier Republiki Słowackiej oraz Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości.

Podczas trzeciej edycji największej imprezy biznesowej w Europie Środkowej nie zabraknie dogłębnej analizy zagadnień innowacyjności. Już pierwszy dzień Kongresu przyniesie dyskusję na temat klastrów gospodarczych grupujących innowacyjne podmioty tej samej branży oraz parków przemysłowych
i naukowo-technologicznych.

Kolejne dni obfitować będą w różnorodne panele i dyskusje o innowacjach na styku nauki i biznesu. Zaprezentowana zostanie strategia „Unii Innowacji” i polskie strategie innowacyjne. Specjaliści będą obradować nad kształtem Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, zainaugurowanej podczas pierwszego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w 2009 r. Uczestnicy przedstawią też projekty badawczo-wdrożeniowe węzła polskiego CC PolandPlus w wielu obszarach. W ramach tegorocznego EEC odbędzie się również wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Wśród paneli dyskusyjnych nie zabraknie zagadnień dedykowanych innowacyjnej gospodarce Europy oraz innowacji w medycynie, farmacji i w obronie klimatu. 18 maja (środa) omówiona zostanie także rola instytutów badawczych oraz potencjał i możliwe obszary zwiększania efektywności energetycznej rafinerii.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 zyskał kolejną arenę – w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w panelu pt. Uniwersytety w konkurencyjnej gospodarce Europy, odbędzie się debata na temat kierunków badań i kształceń, w której udział weźmie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka.

– Da Vinci, Kopernik, Tesla, Watt – bez tych nazwisk wynalazców świat z pewnością byłby inny. Europa od zarania dziejów była globalnym prekursorem innowacji, to właśnie tutaj dokonywano epokowych odkryć. Współcześnie innowacyjność staje się podstawą wszechstronnego rozwoju gospodarczego, dlatego zagadnienia innowacji i rozwoju w Europie będą tak szeroko omawiane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator EEC, Prezes Grupy PTWP SA.

W sesjach poświęconych innowacyjności udział wezmą przedstawiciele rządu, nauki i biznesu. Wśród nich swój udział potwierdzili m.in.: Maciej Adamkiewicz, Prezes Zarządu, ADAMED; Alessandro Amendola, Alenia Aeronautica; Wiesław Banyś, Rektor, Uniwersytet Śląski; Krystyna Czaplicka-Kolarz, Kierownik Projektu, Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych; Harry van Dorenmalen, Dyrektor Zarządzający, IBM Netherlands, Prezes, IBM Europe; Serge Durand, Colocation Center Manager, Alps Valleys; Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP; Steve Fenning, Prezes, BioValley Deutschland e.V; Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Beata Jaczewska, Dyrektor, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki; Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Henryk Karaś, Europejska Platforma Technologiczna Surowców Mineralnych; Andrzej Karbownik, Rektor, Politechnika Śląska; Jan Kiciński, Przewodniczący, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny; Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu, Avio Polska; Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Jerzy Langer, Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Członek, Europejska Rada Badań przy Komisji Europejskiej (EURAB); Michel Morant, Prezes Zarządu, ProTon Europe; Karol Musioł, Rektor, Uniwersytet Jagielloński; Roman Niestrój, Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Martin Oxley, Prezes, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa; Ryszard Pregiel, Prezes, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii; Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Nauki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Philippe A. Tangu, Wiceprzewodniczący Programu Badawczo-Rozwojowego, Partnerstwo i Współpraca z Zagranicą, Wydział Rozwoju Naukowego, TOTAL SA; Jan Pyka, Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Tadeusz Więckowski, Rektor, Politechnika Wrocławska; Herbert Wirth, Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź SA; Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA; Eugeniusz Wycisło, Prezes Zarządu, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W 100 sesjach tematycznych, debatach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział około 4500 gości z Polski i z zagranicy.

***

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl. Współorganizatorami EEC są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 –www.eec2011.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eec2011.eu/

###

Akredytację dziennikarską można uzyskać tylko do 9 maja br. poprzez rejestrację na stroniehttp://www.eec2011.eu/akredytacja/

Recital Izabeli Jutrzenki-Trzebiatowskiej

Recepta na skuteczny system ochrony zdrowia na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 w Katowicach