w

Dla pracownika pieniądze to nie wszystko

Według Instytutu Gallupa, proporcja pracowników zaangażowanych do niezaangażowanych w dobrze zarządzanych organizacjach wynosi ok. 9:1. Oznacza to, że na 9 zaangażowanych zatrudnionych można znaleźć tylko 1 jawnie niezaangażowanego. Natomiast w typowej firmie powyższy stosunek rozkłada się już w relacji 2:1.Jak wynika z Europejskiego Badania Przedsiębiorstw, co piąta firma w Polsce odznacza się niską motywacją zatrudnionych, a co za tym idzie, mniejszą wydajnością. Często zapomina się, że zadowoleni i zaangażowani pracownicy są podstawą dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

Przełożeni dysponują szeroką gamą narzędzi służących podnoszeniu motywacji pracowników, jednakże kluczowe jest umiejętne łączenie poszczególnych metod. Zaangażowanie, a co za tym idzie, motywację można zwiększać np. poprzez działania pozapłacowe. Opowiada o nich Dariusz AmbroziakInstytutu Analiz im. Karola Gaussa, organizacji zajmującej się dostarczaniem firmom rozwiązań z zakresu szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi.

Wiem, co mam robić i za co konkretnie odpowiadam

Wbrew pozorom, brak klarownie sprecyzowanego zakresu obowiązków może zdecydowanie zmniejszać zaangażowanie pracownika. Jeśli wie on, co ma robić i za co konkretnie odpowiada, zwiększa się jego komfort psychiczny. Osoba, która posiada jasno określoną funkcję może koncentrować się na swoich kluczowych zadaniach, nie tracąc energii na zbędne działania. W rezultacie zwiększa się jej efektywność, jak i poziom motywacji do wypełniania obowiązków.

Mam narzędzia niezbędne do mojej pracy

Nic tak nie utrudnia pracy jak brak właściwych narzędzi do realizacji wyznaczonych zadań. Przykładowo, osoba odpowiedzialna za kontakt telefoniczny z klientami firmy nie może być ograniczona niskim limitem na połączenia ze swojego telefonu służbowego. Jest to przykład klasycznej sytuacji, w której pracownik obiektywnie nie ma możliwości poprawnego wykonania zadania z powodu braku właściwych narzędzi. Pracownicy, którzy dysponują odpowiednimi środkami mogą się zdecydowanie bardziej skoncentrować na wykonywanej pracy.

Przejrzyste metody oceny i kontroli pracy

Pracownik wie już, co ma robić, za co odpowiada i czym dysponuje. Jeśli dodatkowo jest świadomy, jak będzie oceniany i po czym jego przełożeni poznają, iż efektywnie realizuje swoje zadania, jego motywacja rośnie. Kryteria oceny powinny być jasne i przejrzyste. Ponadto, należy udostępnić pracownikom informację o konsekwencjach, jakie niesie za sobą wynik ewaluacji (podwyżka, benefity, premia itp.).

Wiem, z kim pracuję i kto mną zarządza

Pracownik powinien znać swój zespół i przełożonego. Wiele badań wskazuje, iż jedną z lepszych metod obniżania lub zwiększania motywacji pracowników jest umiejętne tworzenie zespołów. Efektywnie dobrany team charakteryzuje się wysoką kulturą pracy, wzajemnym szacunkiem i zaufaniem jego członków oraz dobrymi relacjami, które ich łączą. Ważne jest poczucie, że idąc do pracy spotyka się ciekawych ludzi, z którymi dobrze się czuje, i że razem potrafią dokonać więcej niż każdy z nich w pojedynkę.

W niniejszym artykule zamieszczono jedynie kluczowe aspekty tworzenia motywującego środowiska pracy. Umiejętne używanie systemów kompetencyjnych, odpowiednich opisów stanowisk pracy, regularne prowadzenie ewaluacji miękkich aspektów zarządzania oraz regularne badanie czynników sukcesu w efektywnych zespołach w istotny sposób zwiększa zaangażowanie pracowników. W konsekwencji wzrasta efektywność całego przedsiębiorstwa.

Avatar photo

Napisane przez Benhauer

(D)ogrzewanie podłogowe – ciepło i ekonomicznie

Marek Mikicki – jubiler, artysta, przedsiębiorca