w ,

Debata najbogatszych Europejczyków na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011

W panelu zatytułowanym Europa Środkowo-Wschodnia – wspólnota interesów, wyzwań i problemów, wezmą udział jedni z najbogatszych przedsiębiorców starego kontynentu. Podzielą się wiedzą na temat funkcjonowania gospodarek regionu oraz będą analizować jego sytuację ekonomiczno-społeczną i perspektywy rozwoju. Podczas debaty zaprezentowany zostanie również najnowszy raport CEED Initiative (Central Eastern Europe Development Initiative) przedstawiający sytuację ekonomiczną i prognozy gospodarcze dla Europy Środkowej.

W czasie spotkania, które będzie miało miejsce w pierwszym dniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011, omówione zostaną następujące tematy: prognozy gospodarcze dla Europy Środkowo-Wschodniej, Europa Środkowo-Wschodnia jako obszar o ponadprzeciętnej dynamice i kreatywności, atuty i słabości, szanse i zagrożenia oraz najcenniejsze wartości Europy Środkowowschodniej dla Unii Europejskiej.

Uczestnikami dyskusji będą: Zdenĕk Bakala, jeden z najzamożniejszych Czechów, właściciel grupy New World Resources; Sándor Demján, najbardziej majętny Węgier, prezes TriGranit Development Corporation; Jan Kulczyk, najbogatszy Polak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Kulczyk Investments oraz Indrek Neivelt, estoński ekonomista i bankowiec, jedna z najbardziej wpływowych osób w estońskim świecie biznesu, Przewodniczący Rady Nadzorczej Ldiamon.

O skali sukcesów i doświadczeń ww. panelistów Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2011 świadczy majątek, jaki zgromadzili w ciągu swej kariery biznesowej. Gdyby połączyli siły, zajęliby 15. miejsce na liście 500 najbardziej zamożnych ludzi ma świecie publikowanej przez miesięcznik Forbes. Ich fortuny są w sumie warte ponad 27 mld złotych. Za taką kwotę można zbudować średnio 250 km autostrad, postawić 7 wieżowców skali największej na świecie Dubaj Tower o wysokości ponad 800 metrów lub zbudować domek jednorodzinny dla każdego mieszkańca średniej wielkości miasta w Polsce.

Panel Europa Środkowo-Wschodnia – wspólnota interesów, wyzwań i problemów, otworzy Lech Wałęsa, Prezydent RP w latach 1990-1995. Moderatorem spotkania będzie Jan Cieński, Korespondent Zagraniczny The Financial Times specjalizujący się w tematyce Europy Środkowej i Wschodniej. Podsumowania debaty dokona Hans-Jacob Bonnier, Wiceprezes Bonnier Business Press International.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 (European Economic Congress – EEC) otworzy Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej – Komitetu Organizacyjnego EEC 2011. Wystąpienia inauguracyjne zapowiedzieli również Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów RP, Petr Nečas, Premier Republiki Czeskiej, Viktor Orbán, Premier Węgier, Iveta Radičová, Premier Republiki Słowackiej oraz Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011 w Katowicach to największa impreza biznesowa w Europie Środkowej. W 100 sesjach tematycznych, debatach i wydarzeniach towarzyszących weźmie udział około 4500 gości z Polski i z zagranicy.

* Informacje o CEED Initiative:

CEED Initiative, którego inicjatorem jest polski przedsiębiorca dr Jan Kulczyk, to międzynarodowy projekt, którego pomysł narodził się podczas II Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności najmłodszej dziesiątki państw Unii Europejskiej, czyli krajów CEED (Central and Eastern Europe Development), w ramach globalnej gospodarki. CEED Initiative nie tylko aktywnie wspiera reformy prorynkowe w naszym regionie, ale również organizuje panele dyskusyjne, konferencje i spotkania dla analityków i decydentów, pracujących w największych i najbardziej wpływowych instytucjach finansowych na świecie.

Co roku CEED publikuje raport o sytuacji i perspektywach krajów CEED. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali najznamienitsi przedsiębiorcy z Europy Środkowo-Wschodniej. Biznesmeni ci prowadzą działania mające na celu podnoszenie świadomości o sukcesach regionu w dziedzinach takich jak: gospodarka wolnorynkowa, prywatyzacja czy innowacyjność. Będą również wspierać inicjatywy gospodarcze prowadzące do niezbędnych reform państwa w okresie kryzysu, oraz idee
i projekty dążące do podniesienia konkurencyjności i zamożności naszego regionu.

CEED Initiative silnie wspierają: Instytut Lecha Wałęsy i Centrum Stosunków Międzynarodowych.

***

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA wydawca m.in. miesięcznika Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl. Współorganizatorami EEC są: Województwo Śląskie, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Miasto Katowice.

 

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011 –www.eec2011.eu

Zapraszamy również:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eec2011.eu/

###

Akredytację dziennikarską można uzyskać tylko do 9 maja br. poprzez rejestrację na stroniehttp://www.eec2011.eu/akredytacja/

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Wykład Davida Milibanda w Krakowie