w

Danfoss branżowym liderem odpowiedzialnego biznesu

W rankingu udział wzięło 137 firm z różnych branż, wypełniając ankietę składającą się z 65 zamkniętych pytań. Firmy oceniane były pod kątem: odpowiedzialnego przywództwa, dialogu z interesariuszami, zaangażowania społecznego, odpowiedzialnego zarządzania i innowacyjności społecznej.  Ranking składał się z klasyfikacji ogólnej, przedstawiającej ocenę działań CSR wszystkich uczestników oraz ocenę firm według wyznaczonych kategorii. W tym roku wyróżniono siedem następujących kategorii:

 • bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy,
 • dobra konsumpcyjne,
 • farmacja i medycyna,
 • paliwa i energetyka,
 • produkcja przemysłowa i chemiczna,
 • telekomunikacja, technologia, media i rozrywka,
 • transport, usługi, handel.

Danfoss został zakwalifikowany do kategorii: produkcja przemysłowa i chemiczna. Pierwsze miejsce w tej grupie zajęła Toyota Motor Manufacturing Poland, natomiast druga pozycja należała do Cemex Polska. Ranking tej kategorii wyglądał następująco:

 1. Toyota Motor Manufacturing Poland
 2. Cemex Polska
 3. Danfoss Sp. z o.o.
 4. ABB
 5. Toyota Motor Industries Poland
 6. Górażdże Cement
 7. Velux, GK
 8. Laferge Cement SA
 9. Sharp Manufacturing Poland
 10. Atlas, GK

 „Jestem bardzo dumny z tej tak ważnej nagrody. Działania CSR prowadzimy od wielu lat. W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się poddać nasze zmagania ocenie. Tym bardziej cieszy mnie tak wysoka pozycja i to w tak zacnym gronie.”– Powiedział Adam Jędrzejczak, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Danfoss Sp. z o.o.

Metodologię badania przygotował dr Bolesław Rok ekspert z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Weryfikacją informacji zajęli się przedstawiciele firmy PwC. Organizatorem Rankingu Odpowiedzialnych firm jest Dziennik Gazeta Prawna.

Avatar photo

Napisane przez Barcewicz Karolina

Bezpieczne transakcje elektroniczne – bezpłatne warsztaty BizTech

Windows Phone 7 – bezpłatne warsztaty BizTech