w

Czy psychoterapia może poprawić polską gospodarkę? Podsumowanie największej konferencji wokół terapii poznawczo-behawioralnej organizowanej przez PTTPB

Ponad 1091 uczestników z Polski i zagranicy zgromadziła w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Program składał się z licznych warsztatów, wykładów i paneli dyskusyjnych z ekspertami nurtu terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). 

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej to największa w Polsce i jedna z największych w Europie organizacja psychoterapeutyczna, zrzeszająca ponad 5 000 członkiń i członków, wśród których 1 700 osób jest certyfikowanymi psychoterapeutami, co stanowi 40% certyfikowanych psychoterapeutów w Polsce. Podczas konferencji w Warszawie, w dniach 17 – 19 maja, PTTPB obchodziło jubileusz 25-lecia. 

Członkowie PTTPB to w ponad 90% psychologowie, a pozostałe 10% to głównie lekarze i pedagodzy. Terapia poznawczo-behawioralna oparta jest na wiedzy klinicznej i oddziaływaniu metodami o naukowo udowodnionej skuteczności, co jest gwarancją najważniejszą w medycynie – dbania o dobro, ale i „nieszkodzenia” pacjentowi poprzez terapię zgodną z aktualną wiedzą medyczną (Evidence-based-medicine, EBM). 

Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych doniesień z badań oraz praktyki psychoterapii poznawczo-behawioralnych w szerokim kontekście oddziaływań terapeutycznych: indywidualnym, grupowym, rodzinnym, partnerskim, a także państwowym. Wybitni goście – zarówno z Polski, jak i z zagranicy, zapewnili uczestnikom wiedze na najwyższym, światowym poziomie.  

Kluczowe wystąpienia i panele 

Prof. Agnieszka Popiel podkreśliła kluczowe aspekty pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego, takie jak współpraca z pacjentem, konceptualizacja, techniki terapeutyczne, elastyczność oraz praca z myślami i przekonaniami. Spotkanie rozpoczęło się od sesji poświęconej skutecznemu pomaganiu w kryzysie, co spotkało się z dużym uznaniem uczestników. 

Alan Fruzetti przypomniał, że „z odpowiednim szkoleniem i wsparciem dla zespołów terapeutycznych i terapeutów DBT, osoby z poważnymi, przewlekłymi problemami mogą prowadzić życie w bezpieczeństwie, radości i miłości. Terapia DBT jest terapią o udowodnionej naukowo skuteczności (evidence-based medicine), a dla publicznej służby zdrowia DBT kosztuje średnio 50% mniej niż standardowe podejście”. 

Wpływ na gospodarkę 

Wśród wybitnych gości konferencji pojawił się również prof. David Clark, reformator brytyjskiego systemu opieki zdrowia psychicznego, który dzień przed wizytą w Warszawie odwiedził wydarzenie IMPACT’24 w Poznaniu, gdzie zaprezentował wykład „Świadomość masowych korzyści społecznych płynących z terapii psychologicznych problemów zdrowia psychicznego: nauka, polityka i ekonomia”). 

Jego zdaniem zaburzenia lękowe i depresja mają ogromny wpływ na nasze społeczeństwo i gospodarkę. Według NICE (National Institute for Health and Care Excellence) bezpośrednie skutki tych chorób mogą zmniejszyć PKD kraju o około 4 procent. W przypadku Polski, gdzie każdy procent wzrostu gospodarczego ma ogromne znaczenie, nawet niewielki spadek może generować znaczne straty finansowe.  

Dowody zebrane w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Hiszpanii są dość jasne, że zapewnienie społeczeństwu dostępu do skutecznie prowadzonych terapii psychologicznych pozwala zaoszczędzić wiele pieniędzy w innych obszarach opieki zdrowotnej, poprawia stan zdrowia psychicznego ludzi, a także przynosi korzyści ekonomiczne – mówi prof. David Clark. 

Plany na przyszłość 

Konferencja zakończyła się rozdaniem certyfikatów nowym Superwizorom Dydaktykom PTTPB oraz wręczeniem nagrody Grand Prix MedWomen 2023 dla prof. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej za całokształt pracy. Uczestnicy mieli również okazję do premierowej lektury ważnego raportu „Systematyczny narracyjny przegląd metaanaliz badań nad skutecznością psychoterapii poznawczo-behawioralnej i zaleceń terapeutycznych opublikowanych między 2010 a 2023”. Z raportem zapoznać się można również online. W programie wydarzenia znalazły się także warsztaty, takie jak „Jakz korzystać z analizy zachowania do organizacji leczenia w CBT i DBT” prowadzone przez Alana Fruzzettiego, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nowo wybrana przewodnicząca PTTPB, Agnieszka Tousty-Ingelewicz, oraz prof. Przemysław Bąbel (dyrektor Instytutu Psychologii oraz prodziekan wydziału filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego) podkreślili znaczenie dalszej współpracy i wymiany doświadczeń między specjalistami 

Wnioski 

Konferencja była nie tylko miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i współpracy. Organizatorzy podkreślili, że sukces tegorocznej edycji zachęca do jeszcze większych wysiłków przy organizacji kolejnych konferencji, które będą kontynuować tradycję wysokiego poziomu merytorycznego i organizacyjnego. Czy psychoterapia może poprawić polską gospodarkę? Zdaniem uczestników konferencji, poprawa zdrowia psychicznego poprzez skuteczne terapie, takie jak CBT, może mieć pozytywny wpływ na produktywność i ogólną kondycję ekonomiczną kraju. 

 

Napisane przez ip19

Nowoczesny Dom Pomocy Społecznej w Kolsku z pozwoleniem na budowę

Złość menopauzalna – czy trzeba się z niej oczyścić czy lepiej użyć jako napędu do transformacji?