w

Co 3 Polak chce skrócić czas lekcji, a 31 proc. popiera 4-dniowy tydzień w szkołach

Wykorzystywanie nowych technologii jako narzędzi do nauki zdobywa coraz większe uznanie. Według najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting polską platformę do wideokonferencji oraz spotkań i edukacji online, 27 proc. Polaków uważa, że telefony powinny być dozwolone w szkołach. Z zastrzeżeniem, że powinny być wykorzystywane w celach edukacyjnych. Równocześnie 31 proc. osób uważa za dobry pomysł skrócenie tygodnia szkolnego do 4 dni. Co ciekawe, nawet 37 proc. ankietowanych popiera pomysł skrócenia czasu lekcji. Natomiast, prawie jedna trzecia osób uznaje, że nauka w formie hybrydowej jest lepsza od tej tradycyjnej. 

Co czwarty badany dopuszcza wykorzystanie telefonów do nauki
Debata na temat tego, czy powinno się korzystać z telefonów w szkołach, toczy się w Polsce od lat. Zgodnie z art. 99 Prawa Oświatowego, statut szkoły może zabraniać korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w trakcie zajęć. Szkoła nie ma jednak uprawnień do rekwirowania przedmiotów należących do uczniów. ClickMeeting postanowił sprawdzić, jakie zdanie na temat telefonów w edukacji mają Polacy. Ankietowani uważają, że powinno się z nich korzystać jedynie w czasie przerw (38 proc.). Równocześnie, część osób dopuszcza wykorzystanie je wyłącznie do nauki (27 proc.). Natomiast przeciwne ich obecności w szkołach jest (25 proc.). Jedynie (8 proc.) respondentów jest za całkowitym pozwoleniem na korzystanie z telefonów.

Krótsze lekcje oraz 4-dniowy tydzień w szkołach 
Ankietowani zostali również zapytani o pomysł skrócenia lekcji do mniej niż 45 minut. Najwięcej respondentów (41 proc.) jest przeciwna takiemu rozwiązaniu. Jednak (37 proc.) badanych uważa, że taka zmiana mogłaby być zmianą na lepsze. Natomiast (22 proc.) nie ma zdania na ten temat. Z kolei pomysł skrócenia tygodnia szkolnego do 4 dni spotkał się z negatywną opinią 58 proc. badanych, a 31 proc. respondentów popiera takie rozwiązanie. Z kolei 11 proc. nie ma na ten temat zdania.

Edukacja zdalna i hybrydowa jako alternatywa dla lekcji stacjonarnych
Z przeprowadzonej ankiety wynika również, że część z ankietowanych (23 proc.) uważa naukę online jako doskonałe uzupełnienie tej tradycyjnej. Respondenci sądzą również, że model edukacji zdalnej jest lepszy niż tej stacjonarnej (9 proc.). Natomiast (8 proc.) nie ma zdania na ten temat. Pozostali Polacy uważają, że lekcje zdalne nie są lepszym rozwiązaniem od tych stacjonarnych. Ankietowani zostali zapytani również o edukację w formie hybrydowej. W tym przypadku ponad połowa, czyli 56 proc. Polaków uważa, że lepszym rozwiązaniem są tradycyjne lekcje. Równocześnie 25 proc. twierdzi, edukacja hybrydowa ma przewagę nad tą stacjonarną. Natomiast 19 proc. nie ma zdania na ten temat. 

– Edukacja zdalna i hybrydowa mają już wielu zwolenników. Wyniki badania pokazują, że nowoczesne technologie są coraz częściej wykorzystywane jako integralna część edukacji, jesteśmy także otwarci na wprowadzenie krótszych lekcji czy modelu 4-dniowego tygodnia szkolnego. Jednak, aby te zmiany przyniosły oczekiwane rezultaty, konieczne jest skorzystanie z nowoczesnych narzędzi do nauki online, które pozwalają na dostosowanie procesu edukacji do indywidualnych potrzeb. Choć korzystanie z telefonów w szkołach wymaga dalszych dyskusji, wiele osób uważa, że w przypadku wykorzystywania ich jako narzędzi wspierających edukację mogą okazać się przydatne. ClickMeeting jako platforma spotkań online wspiera nowoczesne metody nauki i oferuje rozwiązania, które świetnie sprawdzają się w nauce zdalnej i hybrydowej. – komentuje Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting.

Szkolenia online a narzędzia edukacyjne
Z przeprowadzonego przez ClickMeeting badania wynika również, że 65 proc. Polaków nie miało do tej pory okazji uczestniczyć w szkoleniach dotyczących korzystania z narzędzi do edukacji lub pracy online. Jednocześnie, 18 proc. samodzielnie nauczyło się z nich korzystać, a jedynie 17 proc. respondentów uczestniczyło w tego typu szkoleniach. Co ciekawe, w pytaniu wielokrotnego wyboru Polacy wskazali, że najbardziej potrzebnymi narzędziami wspierającymi naukę online są aplikacje (57 proc.), darmowe laptopy/tablety (55 proc.), interaktywne tablice (44 proc.), a 11 proc. nie ma zdania na ten temat.

Metodologia badania
Badanie przeprowadzono na grupie 1002 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 proc.) oraz powyżej 55 roku życia (39 proc.). 52 proc. wszystkich osób to kobiety, a 48 proc. mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (41 proc.), od 5 do 20 tysięcy mieszkańców (11 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (17 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

ClickMeeting to polska firma, która powstała w 2011 roku i udostępnia aplikację na całym świecie w 8 wersjach językowych. Jej misją jest wsparcie komunikacji i nauki niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie ktoś się znajduje. Platforma do webinarów, czyli rodzaju seminarium prowadzonego za pośrednictwem internetu, działa w przeglądarce internetowej. Nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy technicznej lub instalować czegoś na swoim urządzeniu, by w łatwy sposób cieszyć się z funkcjonalności narzędzia.

Akademia Clickmeeting: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/manual/

Grupa Akademii Clickmeeting na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/533178777342385/

www.clickmeeting.pl

https://www.facebook.com/clickmeeting/?ref=br_rs

https://www.linkedin.com/company/clickmeeting/

https://www.youtube.com/user/ClickMeetingvideo/videos   

Napisane przez wojciechmulik

BikeWatch: Przełomowy projekt Polaka, który ma szansę pojawić się na ścieżkach rowerowych na całym świecie!

Komfort pracy i zaufanie. Jak skonstruować magnes na Superbelfra