w

Cisco zamierza pomóc w płynnym przejściu na protokół IPv6

Warszawa, 2 czerwca 2011 roku, Firma Cisco, która od 25 lat odgrywa centralną rolę w rozwoju protokołu Internet Protocol (IP) i która, jako pierwszy dostawca rozwiązań sieciowych, zaangażowała się w zaplanowane na 8 czerwca br.24-godzinne, ogólnoświatowe testy kolejnej wersji tego protokołu poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowych produktów i usług, które powinny pomóc przedsiębiorstwom w płynnym przejściu z technologii IPv4 na IPv6. Podczas prac nad nowymi rozwiązaniami wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych przez Cisco, które  podkreślają jakie problemy mają doświadczeni informatycy z kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, wdrażaniem i serwisowaniem technologii IPv6.

Z chwilą, gdy na początku tego roku uległa całkowitemu wyczerpaniu pula wolnych adresów IPv4, jedynym sposobem zapewnienia długofalowej ciągłości biznesowej stało się przejście na protokół IPv6. W tym celu konieczne jest ujednolicenie obsługi protokołów IPv4 i IPv6 przez sieci, oprogramowanie i aplikacje. Aby sprostać unikatowym wyzwaniom, związanym z tym zadaniem, firma Cisco udostępniła bogatą ofertę przełączników, routerów i urządzeń zabezpieczających, które przeszły zarówno międzynarodowe testy technologii IPv6 (zob. "logo IPv6-ready"), jak i testy wymagane przez rząd Stanów Zjednoczonych (zgodność z programem testowym „USGv6”). Ta ważna oferta była doskonale widoczna w pierwszej połowie tego miesiąca, gdy firma Cisco ― jako jeden z czołowych dostawców odpowiedzialnych za pracę obsługującej targi Interop sieci InteropNet ― współpracowała z wieloma innymi dostawcami przy wdrażaniu i obsłudze tej sieci. Była to pierwsza, obsługująca targi, kompleksowa sieć oparta jednocześnie na protokole IPv4 i IPv6, udostępniająca usługi przesyłania danych, głosu i wideo na potrzeby ponad 15 tys. gości i 400 wystawców.

Najważniejsze informacje o produktach i usługach

Firma Cisco umocniła się na czołowej pozycji w dziedzinie technologii IPv6, udostępniając nowe rozwiązania, które ułatwiają klientom szybsze przejście z protokołu IPv4 na IPv6.

 • Zgodność wirtualnych sieci prywatnych w technologii IPv6 uruchomionych na routerach ISR G2 z programem testowym USGv6, zwłaszcza obsługa protokołu IPsec v3, umożliwia przejście na środowisko z podwójnym stosem, stanowiąc właściwe dopełnienie funkcji obecnej oferty routerów Cisco z obsługą protokołu IPv6.
 • Obsługa stanowej metody translacji NAT64 na routerachCisco z serii ASR 1000 umożliwia urządzeniom z obsługą protokołu IPv6 dostęp do serwerów, działających w technologii IPv4. Przy włączonej metodzie translacji NAT64 serwery i sieci, pracujące jedynie w technologii IPv4, mogą działać bez żadnych zmian.
 • Protokół Location/ID Separation Protocol (LISP), udostępniany w routerach i przełącznikach Cisco, upraszcza wdrażanie systemów w technologii IPv6 poprzez automatyzację tworzenia i modyfikowania tuneli IPv6 over IPv4 na potrzeby szybkiego konfigurowania podwójnego stosu.
 • Usługa Cisco Network Optimization pomaga klientom zarządzać stanem sieci oraz przygotowywać sieci do wdrażania nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań biznesowych z zakresu sieci bez granic. Usługa ta udostępnia teraz funkcje do inteligentnej analizy danych, które zapewniają graficzny wgląd w funkcjonowanie sieci w celach diagnostycznych, a także możliwość oceny gotowości urządzeń do obsługi protokołu IPv6, co pomaga w automatycznym wdrażaniu tej technologii. Usługi te, stosowane łącznie, pomagają klientom zoptymalizować stan sieci w trakcie i po migracji z protokołu IPv4 na IPv6.
 • Zabezpieczenie First Hop oferuje natychmiastowy, bezpieczny dostęp pod kontrolą protokołu IPv6 do najbliższego routera (first hop) we wdrożeniach kampusowych z podwójnym stosem i jest obecnie udostępniany jedynie przez produkty z oferty Cisco.

Najważniejsze wyniki ankiety

Nowe rozwiązania pojawiają się w momencie, gdy wiele przedsiębiorstw planuje właśnie przejście, lub jest w trakcie migracji, na sieci w technologii IPv6. Pod koniec kwietnia br. firma Cisco przeprowadziła ankietę, w której uczestniczyło 101 doświadczonych informatyków z USA. Poniżej przedstawiono niektóre z najważniejszych wniosków z tej ankiety:

 • Większość ankietowanych specjalistów (78%) stwierdziła, że ich przedsiębiorstwa przeszły już, lub aktualnie przechodzą, na technologię IPv6.
 • Większość respondentów (94%) rozpoczęła prace związane z przejściem na technologię IPv6 w ciągu ostatnich dwóch lat, natomiast ci, którzy jeszcze tych prac nie rozpoczęli, stwierdzili, że rozpoczną je najwcześniej po upływie 9 miesięcy od udziału w ankiecie.
 • Ponad połowa (55%) ankietowanych rozważała lub planowała skorzystać podczas migracji z pomocy konsultantów zewnętrznych.
 • Ponad połowa (54%) respondentów uznała migrację za sprawę o podstawowym znaczeniu dla swojego przedsiębiorstwa, a niemal trzy czwarte (73%) obawiało się, że ominą ich korzyści płynące z tej zmiany.
 • Głównym czynnikiem motywującym do migracji (50%) jest możliwość interakcji w Internecie publicznym, jednak znaczna liczba respondentów stwierdziła, że kierowała też nimi potrzeba obsługi w sieci urządzeń udostępnianych przez użytkowników, a także to, że uważają technologię IPv6 za czynnik pozwalający wyróżnić się spośród konkurencji (18%).
 • Niemal wszyscy respondenci (92%) stwierdzili, że w prace związane z przejściem na nową technologię jest zaangażowany firmowy zespół ds. zabezpieczeń.
 • Za główne problemy związane z przejściem uznano luki w zabezpieczeniach (60%), serwisowanie technologii związanych z migracją (53%) oraz wdrażanie technologii związanych z migracją (50%).
 • Większość (56%) respondentów uważa, że odpowiedzialność za migrację powinien ponosić zarówno operator, jak i przedsiębiorstwo.
 • W większości działów informatyki operacja przejścia na technologię IPv6 ma pełne poparcie ze strony dyrekcji firmy i przyznano jej najwyższy priorytet; 63% respondentów stwierdziło, że działania związane z przejściem są nadzorowane przez  powołaną grupę roboczą.

Cytaty

 • Mark Townsley, inżynier systemowy  z firmy Cisco

„Technologia IPv4 służyła nam bardzo dobrze przez ostatnie 30 lat. Przejście na nową wersję nie będzie łatwe, ale ma podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju Internetu. Podejście Cisco polega na udzielaniu klientom pomocy w trakcie trzech następujących faz: ochrony, przygotowania i rozkwitu. Klienci są w stanie chronić wcześniejsze inwestycje poprzez kontrolę istniejących systemów i wykorzystanie technologii związanych z przejściem
w stosownym momencie, następnie mogą przygotować się do migracji poprzez strategiczne wdrażanie technologii IPv6 równolegle do technologii IPv4, po czym mogą zapewnić sobie pomyślny rozwój poprzez całkowite przejście na Internet w technologii IPv6. Pozwoli im to budować coraz większe i efektywniejsze sieci, które umożliwią ich przedsiębiorstwu prowadzenie innowacyjnej działalności biznesowej”.

Informacje o firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl
i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Dunin-Kęplicz

Manager

Solski Burson-Marsteller

ul. Krakowskie Przedmieście 47/51

00-071 Warszawa

tel. +48 501 132 395

email: [email protected]

www: www.solskibm.pl

Przewidywany czterokrotny wzrost światowego ruchu internetowego do 2015 roku

Tanio i komfortowo zamieszkaj na obrzeżach miasta