w

Bezcenne rady w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle

Business Conference and Presentation. Audience at the conference hall.

Rosnąca świadomość, której towarzyszy coraz szerszy zakres regulacji, wpływa na coraz większe zainteresowanie kwestią bezpiecznych warunków pracy. Nie powinien więc dziwić fakt, że konferencja „Bezpieczeństwo w przemyśle” na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń dla firm z wielu branż i każdorazowo wzbogaca o kolejne doświadczenia i nowe wątki. 

W tym roku wydarzenie odbyło się w dniach 22-23 września.

Wiele aspektów bezpieczeństwa

– Nasza konferencja zgromadziła doborowe grono prelegentów-praktyków, przekazujących bezcenną wiedzę, która pozwala uczestniczącym specjalistom wznieść swoją wiedzę na jeszcze wyższy poziom. Kluczem do sukcesu tego wydarzenia jest połączenie dużej dawki wiedzy z praktyką, jak również ze wspaniałą atmosferą, co sprzyja  wspólnej wymianie doświadczeń  – podkreśla Aleksander Myśkow, Prezes Zarządu EcoMS Consulting, firmy specjalizującej się w tematyce zarządzania, standardów jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa maszyn, standardów produkcji żywności oraz zagadnień przeciwpożarowych.

Przedstawiciele czołowych jednostek certyfikujących wykazali, jak dużym atutem dla firm jest certyfikacja pod kątem standaryzacji, uporządkowania procesów, ale finalnie również bezpieczeństwa i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy i partnera w biznesie.

– Zwracamy uwagę na mniej oczywiste aspekty, ale leżące u podstaw właściwych zachowań. Podczas projektów BBS (Behavioural Based Safety) kierujemy się zmianą mentalności w celu poprawy bezpieczeństwa – dodaje Aleksander Myśkow.

Mnogość obszarów związanych z bezpieczeństwem mogła niejednego zaskoczyć, gdyż pokazano nie tylko te ewidentne, ale również spoza głównego klucza, a mające niebagatelne znaczenie. Wystarczy wspomnieć o ergonomii, egzoszkieletach czy właściwym doborze drabiny, natomiast technologia wizji komputerowej i sztucznej inteligencji to zarazem udogodnienie, jak i bezpieczeństwo.

Praktyczne zastosowanie

­­­­­­­­- Jako biegły sądowy wypadki przy pracy podczas użytkowania maszyn postrzegam zawsze kompleksowo, analizując związki przyczynowo-skutkowe. Zaprezentowane wyniki analizy stanu faktycznego na bazie autentycznego wypadku uczestnicy uznali za bardzo dogłębne i pouczające – opowiada dr inż. Radosław Gonet, Dyrektor ds. rozwoju EcoMS Consulting.

Również relacja z punktu widzenia Państwowej Inspekcji Pracy podkreśliła dodatkowe aspekty, na które często nie zwraca się uwagi w przedsiębiorstwach.

– Doświadczenie z pracy audytora i znajomość aktualnych wytycznych prawnych niejednokrotnie wskazały nie tylko jak prawidłowo zorganizować procesy, żeby zapewnić bezpieczeństwo, ale również… uniknąć kar, co żywiołowo opisywali uczestnicy w kuluarach – podkreśla Grzegorz Brylonek, Specjalista ds. Prawnych, EcoMS Consulting.

Trzeba sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie – jest nowy przepis… i co dalej? Warto nie tylko posiadać, ale i wprowadzić w życie „Plan Do Check Act”, wskazujący jak wdrażać i monitorować nowe obowiązki prawne. Motywacją niech będzie fakt, że dobry System Zarządzania BHP wzmacnia również konkurencyjność firmy. Jeśli myślimy o systemie zarządzania zbudowanym w oparciu o model ISO to bez właściwego przywództwa niezmiernie trudno będzie go wprowadzić i na bieżąco stosować.

A myśleć o potencjalnym ryzyku trzeba na każdym etapie wykonywania prac! Zawsze istnieje pokusa scedowania ryzyka, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy odpowiedzialność? Pamiętajmy, że także kontekst organizacji wpływa na ryzyko.

– Dużą wartość dodaną dla uczestników wnoszą również warsztaty praktyczne, gdzie kilkuosobowe zespoły pracują nad realnymi projektami. Całość pod okiem ekspertów z danego obszaru – opowiada Andrzej Kwocz, Dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń, EcoMS Consulting.

Sytuacja międzynarodowa oraz dynamika i otwartość rynku pracy sprawia, że coraz liczniejsze grono obcokrajowców jest zatrudnianych w zakładach produkcyjnych. Skłoniło to do wieloaspektowej analizy spełnienia wymagań prawnych w zakresie BHP, praktycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy, ale także funkcji kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy, mając na uwadze kształtowanie kultury pracy i zatrudniania cudzoziemców.

Po raz kolejny okazało się, że bezpieczeństwo w przemyśle to obszerny i bardzo ważny temat. Poruszone zagadnienia uświadomiły, że należy ciągle doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę, a przekazany podczas dwudniowego spotkania zbiór doświadczeń wzbudził chęć rozwoju i dalszych spotkań. A następna konferencja już we wrześniu przyszłego roku!

Avatar photo

Napisane przez Solpin

Galeria Bemowo zaprasza na kolejną wystawę klocków LEGO®

Szef Audi Motorsport Rolf Michl mówi: "to bardzo ekscytujące wyzwanie"