w

Badanie parkowania w Szczecinie – ostanie dni czerwca 2011

Wyniki badań będą wykorzystane w opracowywanym raporcie z funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Raport pozwoli między innymi na określenie stanu parkowania w centrum Szczecina.

Ponadto mieszkańcy Szczecina mogą zgłaszać opinie, uwagi i propozycje, dotyczące funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania poprzez tradycyjne listy (z dopiskiem na kopercie Opinia o SPP), wysyłane na adres:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 63, 71-335 Szczecin

lub na adres e-mail z tematem Opinia o SPP: [email protected].

www.spp.szczecin.pl

www.wypoczynekmjog.pl 

Kontakt dla mediów:

Andrzej Tęgi

Specjalista ds. kontaktów z mediami/Rzecznik prasowy

Miejski Jednostka Obsługi Gospodarczej

tel.:91 42 163 54, mail: [email protected]

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej

ul. Czesława 9 , 71-504 Szczecin, Woj. zachodniopomorskie,

tel. 91 421 63 21 (Sekretariat), 91 421 63 54 (Rzecznik prasowy)

Avatar photo

Napisane przez Tęgi Andrzej

Wprost: rzecznikprasowy.pl stroną tygodnia!

Audyt wydatków na druk – pierwszy krok do obniżenia kosztów w firmie