w

Badanie Kaspersky Lab: W ciągu roku 91% firm było celem przynajmniej jednego zdalnego cyberataku

W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło ponad 1 300 profesjonalistów IT z 11 krajów. Jako najczęściej spotykane zagrożenia, ankietowani wymienili wirusy, oprogramowanie spyware i inne szkodliwe programy. 31% zarejestrowanych ataków skończyło się utratą danych, a 10% firm ujawniło, że utraciło ważne dane biznesowe.

Tylko 70% korporacji stosuje u siebie kompleksową ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, obejmującą wszystkie potencjalne źródła ataków; 3% nie posiada żadnych zabezpieczeń. Poziom ochrony różni się w zależności od kraju: na rynkach wschodzących 65% firm korzysta z ochrony antywirusowej, w Stanach Zjednoczonych – 82%, a w Wielkiej Brytanii aż 92%. Mimo to w większości firm w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarejestrowano przynajmniej jedno naruszenie bezpieczeństwa IT, a w przypadku niemal 1/3 przedsiębiorstw doszło do utraty informacji biznesowych.

"Taka postawa firm jest zaskakująca, tym bardziej gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że prawie połowa wszystkich organizacji postrzega cyberataki jako jedno z trzech największych zagrożeń – strategia IT zajmuje wyższą pozycję niż finansowa, marketingowa, czy kadrowa" – powiedział Aleksander Jerofiejew, szef działu badań i analizy rynku w Kaspersky Lab. "Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem jest niedofinansowanie systemów bezpieczeństwa IT".

Badanie pokazuje, że co druga firma ocenia swój budżet przeznaczony na bezpieczeństwo IT jako niewystarczający i szacuje, że potrzebuje jeszcze przynajmniej 25% lub więcej zasobów. Obecnie małe przedsiębiorstwa przeznaczają na ochronę IT średnio 8 055 dolarów rocznie. W przypadku średnich firm i korporacji jest to odpowiednio 83 200 i 3 263 476 dolarów rocznie.

Raport dostępny pod adresem http://kaspersky.pl/klp_badanie_zagrozenia_IT_dla_firm.pdf zawiera szczegółowe wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Kaspersky Lab oraz zalecenia pozwalające na zwiększenie skuteczności stosowanej ochrony IT.

Informację oraz raport można wykorzystać dowolnie z zastrzeżeniem podania firmy Kaspersky Lab jako źródła.

Avatar photo

Napisane przez Kupczyk Piotr

Lekkie letnie pakowanie, czyli jak zachować umiar

Rozwiązanie Telepresence nie tylko w salach konferencyjnych