w

APS SA z tytułem „Polska Jakość 2011”

Organizatorem przedsięwzięcia jest redakcja „Strefy Biznesu”, ogólnopolskiego dodatku  „Dziennika. Gazeta Prawna”. Program ma na celu promocję wyróżniających się na polskim rynku firm, których nadrzędną ideą jest dbałość o jakość swoich produktów, usług, wdrożonych standardów zarządzania. Jego zadaniem jest też pokazanie, iż nasze rodzime marki dorównują, a często nawet przewyższają uznane marki zachodnie.

– Zdobycie tytułu "Polska Jakość 2011" cieszy, bo świadczy o uznaniu przez niezależne gremium naszych starań ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji pracowników w zakresie automatyki przemysłowej, a co za tym idzie o uznaniu dla samej spółki  – mówi prezes APS S.A. Bogusław Łącki. – Myślę, że niebagatelny wpływ na ocenę miały ostatnie inwestycje, których celem było rozszerzenie naszej oferty o prace projektowe i większe możliwości wykonywania rozdzielnic elektrycznych. Również system zarządzania jakością z każdym rokiem dostosowujemy do aktualnych wymogów technicznych i sugestii klientów.

Redakcja Strefy Biznesu w oparciu o weryfikacje ankiet nadesłanych przez spółki wytypowało te, które otrzymały godło „Polska Jakość 2011” .

Jak piszą organizatorzy, samo przyznanie godła jest wyraźnym sygnałem dla klientów, konsumentów i kontrahentów laureata, iż podejmowane przez spółkę działania służące podnoszeniu jakości produktów, usług czy standardów zarządzania mają charakter ciągły, przynoszący wymierne korzyści oraz dający pełną gwarancję spełnienia najwyższych standardów.
APS S.A. jest firmą wdrażającą zautomatyzowane systemy w przemyśle. Szczególną uwagę zwraca na ciągłe udoskonalanie oferty i wprowadzanie innowacji technicznych. Posiada certyfikatem ISO 9001:2008. Spółka jest też wielokrotnym laureatem rankingów INNOWACJE o ogólnopolskim i regionalnym zasięgu.

Avatar photo

Napisane przez Masz-Media

Oglądalność telewizji: 16-22.05.2011

Potrzebne strategiczne myślenie na linii biznes – IT