w ,

AP Edukacja odpowiada na pytanie „Czym tak naprawdę jest KKZ?”

KKZ cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem wśród naszych słuchaczy, jednak część z nich wciąż ma wiele pytań. Najczęściej jesteśmy pytani o to co to właściwie jest KKZ i dla kogo jest on przeznaczony. Zainteresowani często proszą informację o to od kiedy obowiązuje kształcenie poprzez KKZ i czy dotyczy wszystkich zawodów. Jednakże fundamentalne pytanie dotyczy tego czy KKZ ułatwiają znalezienie pracy. Postanowiliśmy ułatwić słuchaczom sprawę i stworzyć krótki przewodnik, który rozwieje wszelkie wątpliwości. – mówi przedstawiciel szkoły Anna Rakus.

KKZ to kwalifikacyjny kurs zawodowy. Jest to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną.

KKZ to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Ten nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych w formie KKZ, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie obowiązuje od 1 września 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej. AP Edukacja już teraz uruchomiła nabór i zaprasza do zapisów na KKZ aż w 45 zawodach m.in. cukiernik, fotograf, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik optyk, górnik eksploatacji podziemnej i wielu innych. Wszystkie dostępne zawody można znaleźć TUTAJ.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba:
• posiadająca wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
• posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Na KKZ można zapisać udając się do najbliższego oddziału AP Edukacja lub przez Internet!

AP Edukacja ma status szkoły publicznej i kształci w oparciu o programy ministerialne. Z nauki w szkole skorzystało już ponad 156 tys. osób, w 20 placówkach w największych miastach w Polsce.

W ramach AP Edukacja prowadzone są licea ogólnokształcące, gimnazja, szkoły policealne, kursy zawodowe oraz szkolenia dla firm i instytucji.

Więcej informacji na: www.apedukacja.pl

************************************

Więcej informacji udziela:
Anna Rakus
AP Edukacja Sp. z o.o
tel. 042 633 47 51, 633 41 94
[email protected]

Nowe, modne i wygodne

„Przedszkole przyjazne maluchom” – nabór zgłoszeń trwa