w , , ,

Abbey Art Fund – pierwszy w Polsce fundusz rynku sztuki

Dotychczas spółka koncentrowała się budowaniu charakteru instytucjonalnego, rozwoju idei art bankingu na rodzimym rynku, ale także budowania własnych kolekcji dzieł oraz promowania polskiej sztuki współczesnej.  Kolejnym krokiem jest powołanie funduszu inwestycyjnego o horyzoncie czasowym 2-5 lat dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.


Abbey Art Fund to jedyny w Polsce fundusz rynku sztuki. Fundusz będzie  inwestował w polski rynek sztuki oraz w największe spółki ze światowego rynku sztuki.


Wartość polskiego rynku sztuki ocenia się obecnie na 300 mln PLN (obrót aukcyjny i galeryjny).

Raport KPMG Rynek Dóbr Luksusowych w Polsce wskazuje, że potencjał całego rynku dóbr luksusowych ma wartość 2 mld PLN. W 2010 roku obroty rynku aukcyjnego wyniosły 36 mln PLN. W I kw. 2011 roku wartość obrotu działami sztuki na polskim rynku wyniosła 10,3 mln PLN, co pozwala prognozować wynik na koniec roku na poziomie 45-50 mln PLN, a więc wzrost o 40% w stosunku do roku 2010.
Abbey Mouse tworzy fundusz jako odpowiedź na znaczący wzrost zainteresowania inwestycjami alternatywnymi na światowych rynkach. W badaniu przeprowadzonym przez Investment & Pensions w 2010 roku na 121 wiodących funduszach emerytalnych i inwestycyjnych z 25 krajów Europy wyraźnie wskazano wzrost udziału inwestycji alternatywnych ( sztuka ) z 6% do 8% na przestrzeni ostatnich 3 lat ( wartościowo do 27 mld USD ).


Źródło: Dom Aukcyjny Abbey House S.A.

Avatar photo

Napisane przez Małgorzata Nieciecka

Meritum Bank wśród klientów GetResponse

Bory Dolnośląskie na wakacje