w ,

Formalności w edukacji domowej na poziomie liceum

Wielu licealistów, którzy rozważają przejście na edukację domową, zastanawia się, jakie formalności trzeba wypełnić, żeby uczyć się w tym trybie. Przejście na nauczanie domowe to nic trudnego! Podpowiadamy, jakie dokumenty trzeba przygotować, jak wygląda rekrutacja do liceów oraz jak przebiega nauka w edukacji domowej.

Formalności w edukacji domowej

Edukacja domowa jest legalną i bezpłatną formą edukacji dostępną dla dzieci od 6. do 18. roku życia. Reguluje ją art. 37 w Prawie Oświatowym, który mówi o tym, że na wniosek rodziców dyrektor placówki, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

Poza wnioskiem o zezwolenie na edukację domową rodzic musi złożyć również inne dokumenty:

  • oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
  • zobowiązanie do przystąpienia dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Po otrzymaniu dokumentów dyrektor szkoły ma do 30 dni na wydanie decyzji – albo na rok szkolny albo na dany etap kształcenia. Po uzyskaniu zgody odpowiedzialność za proces nauczania przejmuje rodzic lub prawny opiekun dziecka.

Jak przejść na edukację domową w liceum?

Na edukację domową mogą przejść uczniowie przed 18. rokiem życia. Po osiągnięciu pełnoletniości uczeń nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym. Rodzice nie mogą być jego przedstawicielami ustawowymi, a przepisy nie przewidują możliwości przejścia na edukację domową na wniosek pełnoletniego ucznia. W związku z tym nie można zezwolić na jej realizację. Jeżeli jednak uczeń przeszedł na nauczanie domowe przed ukończeniem 18. roku życia, a pełnoletność osiągnął w trakcie jego realizacji, może on kontynuować naukę w tym trybie do ukończenia szkoły.

Żeby przejść na edukację domową, uczeń musi być formalnie zapisany do wybranej szkoły. Musi więc spełnić kryteria przyjęcia do danego liceum, takie jak odpowiednia liczba punktów. Warto wybrać szkołę przyjazną edukacji domowej, która rozumie i wspiera ten tryb nauczania. Biorąc udział w rekrutacji w Centrum Nauczania Domowego, kandydat otrzymuje dostęp do listy przyjaznych liceów.

Gdy uczeń dostanie się do wybranej szkoły, może przejść na edukację domową w dowolnym momencie roku – po wyrażeniu zgody przez dyrektora placówki. Kiedy zgoda zostanie wydana, uczeń może realizować obowiązek szkolny w domu.

Jak wygląda edukacja domowa w liceum?

Edukacja domowa pozwala uczniowi na dużą swobodę. Może on uczyć się w dowolnym miejscu i czasie. Sam planuje sobie naukę w dogodny dla siebie sposób. Może w każdym momencie wrócić do wybranego zagadnienia lub spędzić więcej czasu nad trudniejszym dla niego tematem. Może też korzystać z dowolnych narzędzi i materiałów edukacyjnych – nie muszą to być jedynie podręczniki szkolne, ale np. kursy, szkolenia, zajęcia dodatkowe czy platformy edukacyjne.

Uczeń w edukacji domowej nie musi pisać sprawdzianów i kartkówek, co zdejmuje z niego presję otrzymywania dobrych ocen. Nie oznacza to jednak, że jego wiedza nie jest w żaden sposób weryfikowana. Uczeń w nauczaniu domowym musi przystąpić do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy zdaje się w terminie ustalonym przez dyrekcję w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami. Często mogą być zdawane blokowo, co pozwala uczniowi na wygodne rozłożenie ich w czasie.

Po zdaniu egzaminów uczeń liceum otrzymuje świadectwo, które uprawnia do przystąpienia do matury. Może on zdawać maturę rozszerzoną z dowolnych przedmiotów, jednak musi je uwzględnić w deklaracji maturalnej. Egzamin ten zdaje się w szkole, do której formalnie zapisany jest uczeń i jest on przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Rekrutacja do liceów w edukacji domowej

Przejście na edukację domową jest bardzo proste. Należy zacząć od wypełnienia formularza rekrutacyjnego na stronie https://domowi.edu.pl/rekrutacja-do-liceum/ by otrzymać dostęp do listy placówek przyjaznych edukacji domowej. Zapisując się do wybranej szkoły i uzupełniając formularz warto zadbać o brak błędów, gdyż na podstawie uzupełnionych pól przygotowywane są dokumenty rekrutacyjne. W przypadku wsparcia Centrum Nauczania Domowego – dokumenty zostaną wysłane drogą elektroniczną – na e-mail. Podpisane przez rodzica dokumenty należy dostarczyć do szkoły. I to tyle z formalności!

Następnie wnioskodawca dostaje dostęp do Internetowej Platformie Edukacyjnej, na której znajdują się zajęcia przedmiotowe, konsultacje, terminarz zajęć, wymagania edukacyjne oraz baza ciekawych linków pomocnych w nauce.

Napisane przez Marketinguje.pl

Nowe naturalne szampony i maski do włosów LaQ

Seria Q: komfort i elegancja w formie SUV-a